VNPI

English translation ->

De VNPI heeft een nieuwe naam: VEMOBIN. Dit staat volgens directeur Erik Klooster voor een verbreding binnen de vereniging.

De Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) draagt sinds deze week de naam VEMOBIN. Dit staat voor Vereniging Energie voor Mobiliteit en Industrie. “De naam [VNPI, red.] begon in toenemende mate te knellen. Veel van bedrijven die lid zijn van de VNPI, zijn al lang niet meer alleen actief op het gebied van olie”, licht Klooster in zijn column toe.

Verbreding VNPI

“De nieuwe naam staat ook voor verbreding. De vereniging wordt opengezet voor andere activiteiten. Waterstofproducenten, biobrandstofproducenten en aanbieders van elektrisch laden kunnen vanaf heden ook lid worden van VEMOBIN”, aldus Klooster. Hij stelt dat veel bedrijven in Nederland investeren in elektrisch rijden, biobrandstoffen of waterstof. KLooster: “De verandering van scope van VNPI naar VEMOBIN past bij die veranderende activiteiten. Wij hopen in de komende periode een rol te spelen bij het versnellen van die activiteiten.”

Zie ook: Gevolgen Europese boycot Russische olie

English translation

VNPI changes name to VEMOBIN

The VNPI has a new name: VEMOBIN. This shows a broadening within the association, according to Director Erik Klooster.

Since this week, the Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI) has borne the name VEMOBIN. This stands for Association Energy for Mobility and Industry. “The name [VNPI, ed.] was increasingly starting to pinch. Many of VNPI’s member companies have long since moved beyond oil,” Klooster explains in his column.

Broadening

“The new name also represents broadening. The association is being opened up to other activities. Hydrogen producers, biofuel producers and electric charging providers can from now on also become members of VEMOBIN,” Klooster said. He says many companies in the Netherlands are investing in electric driving, biofuels or hydrogen. KLooster: “The change of scope from VNPI to VEMOBIN fits with these changing activities. We hope to play a role in accelerating those activities in the coming period.”