Selecteer Pagina

Vijftigjarige Rozenburgsesluis wacht renovatie

door | 22 apr, 2021 | Archief, Infrastructuur

Rozenburgsesluis

Koninging Juliana was aanwezig bij de opening van de sluis in 1971.

English translation ->

Het is de enige brug of sluis die nog door het Havenbedrijf Rotterdam wordt bemand: de Rozenburgsesluis. Als de sluis is gerenoveerd, zal deze op afstand worden bediend.

Vijftig jaar geleden opende koningin Juliana de Rozenburgsesluis. Nu, vijftig jaar later, is de sluis nog altijd belangrijk voor de bereikbaarheid en veiligheid van de haven, concludeert het havenbedrijf na het onderzoek naar het bestaansrecht ervan.

Rozenburgsesluis

Jaarlijks varen er 20.000 binnenvaartschepen doorheen, waaronder vooral tankvaart, maar ook drogebulkschepen en dienstverlenende schepen. Het Havenbedrijf Rotterdam schat dat er jaarlijks 45 miljoen ton aan goederen doorheen vaart.

Brug- en sluiswachters

De Rozenburgsesluis wordt dag en nacht bediend door brug- en sluiswachters van het Havenbedrijf Rotterdam. Het is de enige brug of sluis waarbij dit gebeurt. Vroeger had het havenbedrijf nog 126 brug- en sluiswachters in dienst, maar in de loop der tijd zijn vrijwel alle bruggen overgedragen aan het Rijk en de gemeente.

Op afstand

Twintig jaar geleden is de bediening van de sluis gedigitaliseerd. Een aantal jaar geleden is het hydraulische systeem vervangen. Nu wil het havenbedrijf de sluis volledig renoveren en op afstand bedienen.

Zie ook: Start aanleg spoor Theemswegtraceviaduct

English translation ->

Fifty-year-old Rozenburgsesluis awaits renovation

It is the only bridge or lock still manned by the Port of Rotterdam Authority: the Rozenburgsesluis. When the lock is renovated, it will be operated remotely.

Queen Juliana opened the Rozenburgsesluis fifty years ago. Now, fifty years later, the lock is still important for the accessibility and safety of the port, concludes the Port Authority after investigating its raison d’être.

Mainly tankers

Every year, 20,000 inland vessels sail through it, mainly tankers, but also dry bulk and service ships. The Port of Rotterdam Authority estimates that 45 million tonnes of goods pass through it annually.

Bridge and lock operators

The Rozenburgsesluis is operated day and night by bridge and lock operators of the Port of Rotterdam Authority. It is the only bridge or lock where this takes place. The Port Authority used to employ 126 bridge and lock operators, but over time almost all bridges have been transferred to the State and the municipality.

Digitised

Twenty years ago, the operation of the lock was digitised. The hydraulic system was replaced a few years ago. Now the Port Authority wants to completely renovate the lock and operate it remotely.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!