Start aanleg spoor Theemswegtracé-viaduct

Theemswegtracé-viaduct

English translation ->

Komende maand begint VolkerRail met de aanleg van het spoor op het Theemswegtracé-viaduct. Dan draagt het bouwteam van SaVe het viaduct over.

SaVe is verantwoordelijk voor de bouw van het vier kilometer lange betonnen viaduct. De komende maanden zet de bouwcombinatie nog de puntjes op de i en voert het samen met andere bedrijven een aantal afrondende werkzaamheden uit.

Theemswegtracé-viaduct

VolkerRail op zijn beurt is al begonnen met de voorbereidende werkzaamheden hiervoor. De werken aan het spoor op het viaduct hebben gevolgen voor het verkeer. Het materiaal en het werkverkeer zullen bij de N15Y via een tijdelijke oprit het viaduct op gaan en bij de Merseyweg via een afrit er weer af gaan. Hierdoor zullen de N15Y en Merseyweg tot het eind van het project afgesloten blijven. (Foto: Danny Cornelissen)

Zie ook: EU doet extra duit in het zakje voor Theemswegtrace

English translation

Start construction of Theemswegtracé track

Next month, VolkerRail will start the construction of the track on the viaduct of the Theemswegtracé. Then the construction team of SaVe will hand over the viaduct.

SaVe is responsible for the construction of the four kilometer long concrete viaduct. In the next few months, the construction combination will put the finishing touches to the viaduct and will carry out a number of final works together with other companies.

Traffic

VolkerRail, in turn, has already started the preparatory work for this. The railroad works on the viaduct will have an impact on traffic. The equipment and work traffic will enter the viaduct at the N15Y via a temporary driveway, and exit at the Merseyweg via an exitway. As a result, the N15Y and Merseyweg will remain closed off until the end of the project.