Selecteer Pagina

‘Verhogen CO2-belasting slecht voor investeringen’

door | 3 mrt, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Petrochemie

English translation ->

De meeste politieke partijen willen de CO2-belasting verhogen. Dat zal industriële bedrijven niet wegjagen, maar tast wel hun investeringsbereidheid aan, zegt directeur Bas Janssen van Deltalinqs.

Alleen het CDA heeft geen hogere CO2-belasting in zijn programma staan. De overige politieke partijen zijn van zins die te verhogen, om de industrie er zo toe aan te zetten om schoner te produceren.

‘Kapitaalintensief’

Janssen spreekt in het FD de verwachting uit dat de kans klein is dat internationale bedrijven ervoor kiezen hun fabrieken en raffinaderijen uit Nederland te verplaatsen. “Dat is te kapitaalintensief”, aldus de Deltalinqs-voorman.

CO2-belasting

Maar er kleeft wel een ander risico aan de plannen van de politieke partijen, waarschuwt hij. “De haven moet verduurzamen. Het gevaar van lastenverzwaring is dat daardoor niet, of minder wordt geïnvesteerd in Nederland. Daar zit het pijnpunt.” 

Achter oren krabben

Olie- en chemiebedrijven zitten volgens hem te wachten op een duidelijk uitgestippeld klimaatbeleid. Janssen noemt BP als voorbeeld, dat haar uitbreiding van de Rotterdamse raffinaderij hiervoor heeft uitgesteld. “Er is onzekerheid over het beleid. Zodra dat wordt gezegd, moeten politici zich achter de oren krabben. Dit soort bedrijven doen de investeringen tijdens groot onderhoud, dat gemiddeld een keer in de zeven jaar plaatsvindt. Je bent zo jaren verder.”

Zie ook: Huntsman vervangt oude crystallizer voor nieuwe

English translation

Increasing CO2 tax bad for willingness to invest

Most political parties want to increase the CO2 tax. This will not scare away industrial companies, but it does affect their willingness to invest, says Deltalinqs Director Bas Janssen.

Only the CDA has not included a higher CO2 tax in its programme. The other political parties intend to increase the tax, in order to encourage the industry to produce more cleanly.

‘Capital-intensive’

Janssen expects in the Dutch newspaper FD that the chance is small that international companies will choose to move their factories and refineries out of the Netherlands. “That is too capital-intensive”, says the Deltalinqs chairman.

Another risk

But there is another risk attached to the plans of the political parties, he warns. “The port must become more sustainable. The danger of increasing the burden is that this will result in no, or less, investment in the Netherlands. That is where the problem lies.” 

Climate policy

Oil and chemical companies are waiting for a clearly outlined climate policy. Janssen cites BP as an example, which has postponed its expansion of the Rotterdam refinery for this reason. “There is uncertainty about the policy. As soon as that is said, politicians have to be warned. Companies like this make investments during major maintenance, which takes place on average once every seven years. You’re years away in no time.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!