Crystallizer

English translation ->

Bij de MDI 1-fabriek van Huntsman in de Botlek wordt een bijna vijftig jaar oude crystallizer vervangen door een nieuwe. Daarmee verhoogt het bedrijf zijn productiecapaciteit.

De oude crystallizer van de MDI 1-fabriek, die uit 1973 dateert, wordt vervangen door een nieuw exemplaar. Een aantal weken geleden werd de nieuwe crystallizer in de staalconstructie gehesen. Daarmee werd het hoogste punt van de nieuwe installatie bereikt. 

Verhoogde capaciteit crystallizer

“Deze zal op lange termijn met een verhoogde capaciteit kunnen voldoen aan de toegenomen vraag van onze klanten”, verklaart technology manager Frank Nieuwenhuijs van Huntsman in een bedrijfsvideo.

Strikte maatregelen

Nieuwenhuijs stelt dat veiligheid ook bij dit project hoog in het vaandel staat. “Wat het nu extra complex maakt, zijn de maatregelen die we vanwege Covid-19 moeten nemen. Gelukkig hebben we een goede testcase gehad. Tijdens de eerste golf [van de Covid-19-uitbraak, red.] hebben we hier een MDI-turnaround gehad bij dezelfde plant. We hebben heel strikte maatregelen genomen en dat heel succesvol kunnen doen, zonder besmettingen. Diezelfde maatregelen passen we nu weer toe.”

Nieuwe blikvanger

“Dit project doe je nooit alleen. Het succes staat of valt met een goede samenwerking en een team effort. Ik ben heel trots op dit project. Buiten het feit dat dit het nieuwe hoogste punt is, en de nieuwe blikvanger van de Rotterdam-site, is het fantastisch om te zien dat Huntsman ook in deze onzekere tijden in de toekomst investeert”, aldus Nieuwenhuijs. (Foto: still video Huntsman)

Zie ook: Vopak investeert in uitbreiding opslagcapaciteit

English translation

Huntsman replaces old crystallizer for new one

At Huntsman’s MDI 1 plant in Botlek, an almost fifty-year-old crystallizer is being replaced by a new one. This increases the company’s production capacity.

The old crystallizer at the MDI 1 plant, which dates back to 1973, is replaced by a new one. A few weeks ago, the new crystallizer was hoisted into the steel construction. This reached the highest point of the new installation. 

Increased capacity crystallizer

“In the long term, it will be able to meet the increased demand from our customers with increased capacity”, explains technology manager Frank Nieuwenhuijs of Huntsman in a company video.

Measures

Nieuwenhuijs states that safety is also of paramount importance in this project. “What makes it extra complex now are the measures we have to take because of Covid-19. Fortunately, we had a good test case. During the first wave [of the Covid-19 outbreak, ed.] we had an MDI turnaround at the same plant. We took very strict measures and were able to do that very successfully, without contamination. We are now applying the same measures again.”

New eye-catcher

“You never do this project alone. Success depends on good cooperation and a team effort. I am very proud of this project. Apart from the fact that this is the new highest point, and the new eye-catcher of the Rotterdam site, it is fantastic to see that Huntsman is also investing in the future in these uncertain times”, says Nieuwenhuijs. (Photo: still video Huntsman)