‘Wij willen ons nog nadrukkelijker in de Europoort manifesteren’

De Vecom Group in Maassluis bestaat uit diverse ondernemingen in Nederland, België en het Verenigd Koninkrijk. Ze zijn actief op het gebied van oppervlaktebehandelingen van metalen. Daarnaast is één van de bedrijven wereldwijd actief met het chemisch technisch reinigen van procesinstallaties. Met managing director Jan van Vulpen spreken we over de bedrijven Vecom Metal Treatment en Vecom Industrial Services die in de Europoort actief zijn.

Tekst: Mels Dees

“De Vecom-ondernemingen willen zich nog nadrukkelijker dan zij al deden in de regio manifesteren als een partner voor eindgebruikers en hun huisaannemers met een gespecialiseerd pakket aan dienstverlening. Onze klanten zijn innovatieve ondernemers in uitdagende tijden. Wij verdiepen ons graag in hen. De vraagstukken waarmee wij allen geconfronteerd worden verlangen een proactieve houding om invulling te geven aan advisering over en uitvoering van specifieke reinigingsvraagstukken, of het nu in onze beitshallen is of op locatie bij de opdrachtgever. 

Naast de onshore activiteiten van Vecom Industrial Services maakt overigens ook de maritieme sector gebruik van onze ervaring en expertise. Met regelmaat worden diverse leidingsystemen aan boord van ocean going vessels gereinigd tijdens geplande dockings, of bij spoedeisende interventies.”

Kenmerkend on-site project

“Een mooi voorbeeld van een on-site project van Vecom Industrial Services? We ontvingen een verzoek voor de chemisch technische reiniging van een ondergrondse koolstofstalen pijpleiding die geschikt moest zijn voor zuurstofgebruik. Dergelijke installaties vereisen volledige afwezigheid van organische vervuiling, zoals olie, vet en vingerafdrukken. De verontreinigingen in deze leiding bevatten verschillende soorten verf, vet en ijzeroxidatie. Zelfs de kleinste sporen van verontreiniging kunnen leiden tot zelfontbranding en dus explosies.

In dit geval was er sprake van een leiding van 1.500 strekkende meter met een diameter van 16 inch. Er werd nadrukkelijk voor een milieubewuste aanpak gekozen. Om de hoeveelheid benodigde chemicaliën en de hoeveelheid afvalwater te minimaliseren werd de pijpleiding slechts voor een deel gevuld met chemicaliën die met behulp van pigs – die met stikstof naar voren geduwd werden – door het systeem geleid werden. De contacttijd moet voldoende zijn om volledige verwijdering van verontreinigingen te garanderen. Dus na bepaling van die tijd werden de benodigde hoeveelheden chemicaliën en stikstof berekend.”

Goede resultaten chemisch reinigen

“Als we kijken naar actuele trends, dan zien we overal ter wereld dat het hogedrukreinigen aan populariteit verliest. Dat heeft een aantal redenen. Ten eerste dringt het besef door dat we zuiniger met het milieu om moeten gaan. En dan in het bijzonder met water. Dat brengt met zich mee, dat de enorme hoeveelheden waterverbruik voor de feitelijke hoge druk reiniging maar ook de navenante hoeveelheden afvalwater die verwerkt moeten worden steeds meer stakeholders tegen de borst stuit.
Daarnaast zien de asset owners én hun huisaannemers in toenemende mate dat de gewenste graad van reiniging niet langer gehaald kan worden. Dat wordt mede bepaald door de verouderde installaties. 

Chemisch technisch reinigen is dan een voortreffelijk alternatief. Door een uitgekiende mix van chemie, temperatuur, doorstroomsnelheid en equipment worden aanmerkelijk betere reinigingsresultaten behaald. Ook wordt het milieu veel minder belast. Dit, omdat de toch al lagere volumes afvalwater ook nog eens kunnen worden geneutraliseerd voordat we het lozen of afvoeren.”

Interessante werkgever

“Een ander thema dat voor technische ondernemingen van belang is, is de situatie op de arbeidsmarkt. Het personeelsverloop binnen de bedrijven van de Vecom Group is gelukkig relatief laag. Dat komt onder meer doordat wij ons personeel ruim boven de marktgemiddelden honoreren. 

Daarnaast hebben we een uitgebreid ‘on boarding’-programma waarbij nieuwe medewerkers de gelegenheid krijgen bij alle bedrijven mee te draaien. Zo krijgen ze een goed inzicht in de samenstelling en samenhang van de groep. Dat is belangrijk voor de onderlinge uitwisselbaarheid van personeel om onze medewerkers te blijven boeien en binden. 

Zo waren onlangs beitshalmedewerkers uit Maassluis actief bij onze vestiging in Bury (bij Manchester) om de Britse collega’s te assisteren tijdens een periode van piekbelasting. Ook reisden collega’s uit Enschede mee naar Oezbekistan om daar de personele invulling van de projectenafdeling te optimaliseren op een opdracht die gedurende een periode van negen maanden een intensief ploegendienstsysteem van ons verlangde. De mooie projecten die we doen, maken ons een interessante werkgever voor jong talent.”

Vecom viert jubileum

“DIt jaar mogen we ons 70-jarig bestaan vieren. De pandemie en de oorlog in Oekraïne hebben de afgelopen drie jaar een zware wissel getrokken op onze opdrachtgevers en de industrieën waarin zij werkzaam zijn. Wat ons in 2023 te wachten staat, blijft ongewis. Milieueisen beperken de speelruimte. Het tekort aan arbeidskrachten zet druk op de kosten. Sommige opdrachtgevers investeren in nieuwe faciliteiten en onderhoud aan bestaande installaties. Dit, terwijl anderen juist de handrem aantrekken omdat veel industriële ondernemingen hun capaciteit afbouwen en verplaatsen naar regio’s waar energiekosten lager zijn en investeringen fiscaal gestimuleerd worden in plaats van de situatie in ons land, waarbij maatregel na maatregel wordt opgelegd. 

De Vecom Group heeft gelukkig een breed palet aan activiteiten voor opdrachtgevers binnen meerdere industrieën. We kennen daarnaast een brede geografische spreiding. Daarmee zijn we weerbaar en vieren dit jaar dan ook op gepaste wijze ons jubileum.”