Selecteer Pagina

VCA staat voor modernisering

door | 28 jan, 2022 | Archief, Veiligheid

English translation ->

De nieuw aangestelde kwartiermaker René Schriemer van de Stichting Samenwerken Voor Veiligheid (SSVV) gaat dit jaar VCA moderniseren. Er komt meer aandacht voor een veiligere houding en gedrag op de werkvloer.

De in 1994 opgerichte SSVV is een samenwerkingsverband van 23 brancheorganisaties in de Nederlandse industrie. Het doel van de stichting is om het werk in de industrie structureel veiliger en gezonder te maken. 

VCA

Hiervoor ontwikkelt en onderhoudt de stichting verschillende certificatieschema’s, waarvan VCA het bekendste is. Met ruim 1.5 miljoen gediplomeerde professionals en 15.000 gecertificeerde bedrijven is het een van de grootste schema’s in Nederland.

Toekomstbestendig

Nu staat de SSVV voor een modernisering van VCA, die het stelsel toekomstbestendig moet maken. Het zal van bedrijven vooral meer aandacht vragen voor een veiligere houding en gedrag op de werkvloer. René Schriemer is als kwartiermaker/interim-directeur aangesteld bij de SSVV om de organisatie door dit proces te begeleiden. Hij volgt Anne Kamphuis op, die deze koers een aantal jaar geleden heeft ingezet.

Zie ook: Onderzoek naar hepteen-incident

English translation

VCA will be modernised

The newly appointed quartermaster René Schriemer of the Foundation for Cooperation on Safety (SSVV) will modernise VCA this year. More attention will be paid to a safer attitude and behaviour on the work floor.

Founded in 1994, the SSVV is an alliance of 23 branch organisations in the Dutch industry. The foundation’s goal is to make work in the industry structurally safer and healthier.

Certification schemes

To this end, the foundation develops and maintains various certification schemes, of which VCA is the best known. With over 1.5 million qualified professionals and 15,000 certified companies, it is one of the largest schemes in the Netherlands.

Future-proof

The SSVV is now faced with modernising VCA to make it future-proof. It will mainly require companies to pay more attention to a safer attitude and behaviour on the work floor. René Schriemer has been appointed quartermaster/interim director at the SSVV to guide the organisation through this process. He succeeds Anne Kamphuis, who set out on this course a number of years ago.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!