Selecteer Pagina

Uniper en havenbedrijf onderzoeken bouw groenewaterstoffabriek

door | 9 feb, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie

Schadevergoeding

English translation ->

Het Havenbedrijf Rotterdam en Uniper onderzoeken de mogelijkheid om op de Maasvlakte een groenewaterstoffabriek te bouwen. Nu heeft Uniper daar een op kolen draaiende energiecentrale.

Beide partijen willen in 2025 een waterstoffabriek realiseren met een capaciteit van 100 megawatt. Op termijn zou dit kunnen worden uitgebreid tot 500 megawatt. Op de Maasvlakte komt groene elektriciteit van offshore windparken aan land. Ook zijn op het terrein van Uniper al ‘belangrijke voorzieningen’ aanwezig, meldt het havenbedrijf in een persbericht.

‘Perfecte plek’

“Onze locatie op de Maasvlakte is de perfecte plek om op grote schaal groene waterstof te produceren. Hier komt alles samen: grote hoeveelheden hernieuwbare energie, de nodige infrastructuur en industriële klanten. Je kunt je nauwelijks een betere plek voorstellen voor de productie van groene waterstof”, zegt ceo Andreas Schierenbeck van Uniper. 

Verduurzamen

Allard Castelein, ceo van het Havenbedrijf Rotterdam, zegt het plan goed te vinden passen in de strategie van het havenbedrijf om de industrie te verduurzamen. De haalbaarheidsstudie zal waarschijnlijk deze zomer afgerond zijn.

Zie ook: Riverstone wil energiecentrale op Maasvlakte sluiten

English translation

Uniper and Port Authority investigate construction of green hydrogen plant

The Port of Rotterdam Authority and Uniper are investigating the possibility of building a green hydrogen plant on the Maasvlakte. Uniper currently has a coal-fired power plant there.

Both parties want to realise a hydrogen plant with a capacity of 100 megawatts by 2025. In time, this could be expanded to 500 megawatts. On the Maasvlakte, green electricity from offshore wind farms comes ashore. In addition, ‘important facilities’ are already present on the Uniper site, the Port Authority says in a press release.

‘Perfect place’

“Our location in the Maasvlakte is the perfect place for producing green hydrogen on a large scale. Everything comes together here: large amounts of renewable energy, the necessary infrastructure and industrial customers. You can hardly imagine a better place for the production of green hydrogen”, says Uniper’s CEO Andreas Schierenbeck. 

More sustainable

Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority, says the plan fits well with the Port Authority’s strategy to make industry more sustainable. The feasibility study will probably be completed this summer.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!