Selecteer Pagina

Technologische doorbraak bij productie groene waterstof

door | 25 okt, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Innovatie

Foto: TNO

English translation ->

TNO spreekt van een technologische doorbraak: er is een technologie ontwikkeld waarmee electrolysers veel minder iridium nodig hebben. “Maar we zijn er nog niet”, zegt Lennart van der Burg van TNO.

In de komende jaren zal de productie van groene waterstof sterk toenemen. Daarmee gaat de behoefte aan schaarse materialen als iridium en platinum ook sterk stijgen, is de verwachting. Iridium is onmisbaar in de veelgebruikte Proton Exchange Membrane (PEM)-technologie van electrolysers.

Technologische doorbraak

Dankzij een door TNO ontwikkelde technologie is het mogelijk om de benodigde hoeveelheid iridium met een factor 200 te verkleinen. Met behulp van een speciale techniek wordt het iridium in zeer dunne lagen aangebracht op een poreuze transportlaag van titanium. Daarbij wordt nu al een prestatie van 25 tot 46 procent van de huidige generatie electrolysers gehaald. 

Doorontwikkeling

TNO heeft patent op de techniek aangevraagd. Binnen Voltachem wordt de technologie van het lab naar de praktijk gebracht. Lennart van der Brug, program and business developer bij TNO: “We zijn er dus nog niet. In het lab aantonen dat de technologie werkt is mooi maar doorontwikkeling is nodig om de levensduur en efficiency te verbeteren en het op schaal te kunnen produceren.”

Zie ook: Shell contracteert leverancier electrolyser

English translation

Technological breakthrough in green hydrogen production

TNO speaks of a technological breakthrough: a technology has been developed that allows electrolysers to use much less iridium. “But we are not there yet,” says TNO’s Lennart van der Burg.

In the coming years, the production of green hydrogen will increase sharply. With that, the need for scarce materials like iridium and platinum is also going to rise sharply, it is expected. Iridium is indispensable in the widely used Proton Exchange Membrane (PEM) technology of electrolysers.

Special technique

Thanks to a technology developed by TNO, it is possible to reduce the amount of iridium required by a factor of 200. Using a special technique, the iridium is applied in very thin layers to a porous transport layer of titanium. This already achieves a performance of 25 to 46 per cent of the current generation of electrolysers.

Further development

TNO has applied for a patent on the technology. Within Voltachem, the technology is being taken from the lab to practice. Lennart van der Brug, programme and business developer at TNO: “So we are not there yet. Demonstrating in the lab that the technology works is nice but further development is needed to improve the lifespan and efficiency and to be able to produce it at scale.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!