Techniekwerkplaats voor scholieren
Foto: Shell/Twitter

English translation ->

In Standdaarbuiten is het MaakLab Moerdijk geopend. De techniekwerkplaats voor scholieren is een initiatief van onder meer Shell.

Leerlingen van basisschool Aventurijn in Standdaarbuiten openden deze week het eerste technieklokaal voor het basisonderwijs in West-Brabant. Het doel van het MaakLab Moerdijk is om de interesse van jongeren in techniek te vergroten en het vmbo te stimuleren. Het lab is een initiatief van Shell, Meer Moerdijk en Techniektalenten.

Techniekwerkplaats in Moerdijk

“Het vmbo wordt niet gezien als een positieve keuze voor kinderen, maar het is wel de toekomst. Wij proberen dit op deze manier een impuls te geven”, verklaart Sam Vermaas van Meer Moerdijk in BN DeStem. Het technieklab is in een lokaal van basisschool Aventurijn gehuisvest. Vooralsnog kunnen alleen leerlingen van deze school van het MaakLab Moerdijk gebruikmaken. Ook klassen van andere scholen zullen worden uitgenodigd, zegt Vermaas.

Zie ook: Ringkraan bij Shell Moerdijk klaar voor gebruik

English translation

Engineering workshop opened for schoolchildren

In Standdaarbuiten, schoolchildren have opened the MaakLab Moerdijk. The engineering workshop is an initiative of Shell and others.

Pupils from Aventurijn primary school in Standdaarbuiten opened the first engineering lab for primary schools in West Brabant this week. The aim of the MaakLab Moerdijk is to increase young people’s interest in technology and boost the vmbo. The lab is an initiative of Shell, Meer Moerdijk and Techniektalenten.

Other schools

“The vmbo is not seen as a positive choice for children, but it is the future. We are trying to give it a boost in this way,” explains Sam Vermaas of Meer Moerdijk in BN DeStem. The technology lab is housed in a room at Aventurijn primary school. For now, only pupils from this school can use the MaakLab Moerdijk. Classes from other schools will also be invited, says Vermaas.