Selecteer Pagina

Subsidie voor walstroom zeevaart in haven Moerdijk

door | 30 aug, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Haven

English translation ->

Dankzij subsidie van de provincie en het Ministerie van I&W kan er in Moerdijk worden begonnen met de realisatie van walstroom voor de zeevaart. Binnen drie jaar komen er twee aansluitpunten voor zeeschepen.

De provincie Noord-Brabant biedt 218.000 euro subsidie voor het walstroomproject. Het Ministerie van I&W doet hier uit het Schone Lucht Akkoord nog eenzelfde bedrag bovenop, waardoor er 436.000 euro beschikbaar is voor een walstroomvoorziening voor de zeevaart in Moerdijk. Walstroom komt zowel de luchtkwaliteit als geluidsbelasting ten goede.

Financiele impuls

Volgens het Havenbedrijf Moerdijk krijgt het walstroomproject hiermee de financiële impuls die nodig is om walstroom aan de kade mogelijk te maken. In het walstroomproject werkt Port of Moerdijk samen met CCT Moerdijk en A2B Online. 

Kosten walstroom

Gert Slager, programmamanager ruimtelijke ontwikkeling en gebiedsontwikkeling bij Port of Moerdijk, is ingenomen met de subsidiebesluiten. “Het aanleggen van een walstroomvoorziening brengt enorme kosten met zich mee. Zonder deze subsidie kunnen we dit niet realiseren. Binnen drie jaar zijn er twee aansluitpunten voor zeeschepen.”

Zie ook: Glasvezel- en 5G-netwerk in haven Moerdijk

English translation

Subsidy for shore-based power for seagoing vessels

Thanks to a subsidy from the province and the Ministry of I&W, a start can be made in the port of Moerdijk on the realisation of shore-based power for seagoing vessels. Within three years, two connection points will be installed for seagoing vessels.

The province of Noord-Brabant is offering a EUR 218,000 subsidy. The Ministry of Infrastructure and the Environment is providing the same amount from the Clean Air Agreement, which means that EUR 436,000 is available for shore-based power facilities for seagoing vessels at Moerdijk. Shore-based power will benefit both the air quality and noise levels

Financial impetus

According to the Moerdijk Port Authority, the shore-based power project will thus receive the financial impetus required to make quayside electricity possible. In the shore-based power project Port of Moerdijk cooperates with CCT Moerdijk and A2B Online.

Pleased

Gert Slager, programme manager spatial development and area development at Port of Moerdijk, is pleased with the subsidy decisions. “The construction of a shore-based power facility involves enormous costs. Without this subsidy, we would not be able to realise this. Within three years, there will be two connection points for seagoing vessels.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!