Selecteer Pagina

Stilvallen productie dreigt door lagere temperatuurnorm

door | 8 dec, 2022 | Nieuws, Petrochemie

English translation->

Het verlagen van de temperatuurnorm voor het lozen van koelwater naar 25 graden kan tot gevolg hebben dat de industrie in tijden van droogte moet worden stilgelegd. Hiervoor waarschuwt de VEMW.

Omdat de temperatuur in rivieren toeneemt – wat slecht is voor de waterkwaliteit – wil het kabinet de temperatuurnorm voor het lozen van koelwater naar beneden bijstellen. De maximumtemperatuur wordt verlaagd van 28 naar 25 graden Celsius. Deze maatregel is opgenomen in een brief die onlangs naar de Tweede Kamer is gestuurd.

Temperatuurnorm

De Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) voorziet echter problemen. Volgens directeur Roy Tummers van de VEMW verdwijnt met deze maatregel de speelruimte om een droge zomer door te komen. “Daardoor komen de industriële productie en de stroomvoorziening in gevaar. Als bedrijven hun restwarmte niet meer kunnen lozen, zal de productie namelijk gedeeltelijk of geheel moeten worden stilgelegd. Bedrijven en de Rijksoverheid moeten zo snel mogelijk aan de slag om oplossingen te bedenken die dat kunnen voorkomen”, aldus Tummers.

Ruimte afgenomen

Hij stelt dat de ruimte om restwarmte te lozen de afgelopen jaren al is afgenomen door de gevolgen van klimaatverandering. “De watertemperatuur komt namelijk al zeer regelmatig boven de 25 graden Celsius waardoor bedrijven heden ten dage al kampen met beperkingen van de lozingsruimte.”

Zie ook: Samenwerking VEMW en SKIW

English translation

Possible production shutdown by lower temperature standard

Lowering the temperature standard for discharging cooling water to 25 degrees could result in industry having to shut down in times of drought. The VEMW warns of this.

Because temperatures in rivers are increasing – which is bad for water quality – the government wants to lower the temperature standard for discharging cooling water. The maximum temperature will be reduced from 28 to 25 degrees Celsius. This measure is included in a letter recently sent to the House of Representatives.

Problems

However, the Vereniging voor Energie, Milieu en Water (VEMW) foresees problems. According to VEMW Director Roy Tummers, this measure removes the leeway to get through a dry summer. “This puts industrial production and power supply at risk. Indeed, if companies can no longer discharge their waste heat, production will have to be partially or completely shut down. Companies and the central government should get to work as soon as possible to come up with solutions to prevent this,” Tummers said.

Scope

He argues that the scope to discharge waste heat has already decreased in recent years due to the effects of climate change. “Indeed, the water temperature already exceeds 25 degrees Celsius on a very regular basis, which means that companies today are already facing restrictions on discharge space.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!