Selecteer Pagina

Steun minister voor Delta Corridor

door | 22 feb, 2022 | Archief, Infrastructuur

Havenbedrijfsleven

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

Minister Jetten van Klimaat en Energie ondersteunt de projectorganisatie die de aanleg van de Delta Corridor voorbereidt. Jaarlijks trekt hij daar tussen de 5 en 7 miljoen euro voor uit.

De aanleg van de Delta Corridor moet het mogelijk maken om verschillende stoffen via deze buisleidingenbundel van Rotterdam naar Moerdijk, Venlo, Chemelot en Noordrijn-Westfalen te transporteren. Het gaat om waterstof, CO2, LPG en propeen. Ook wordt onderzocht of ammoniak, andere circulaire stoffen en wellicht een gelijkstroomverbinding via de Delta Corridor kunnen worden getransporteerd.

Steun Delta Corridor

In een brief aan de Tweede Kamer zegt minister Jetten de plannen te ondersteunen. Hij stelt dat het initiatief voor dit plan uit de private sector afkomstig is, en dat het aan het Rijk is om voor ruimtelijke inpassing en internationale samenwerking te zorgen. Het Havenbedrijf Rotterdam is op dit moment bezig om samen met een aantal private partijen de projectorganisatie op te schalen. Jetten zegt ‘de aanpak en snelheid’ te steunen. Hij trekt er jaarlijks tussen de 5 en 7 miljoen euro voor uit om de overheidstaken in dit project te kunnen vervullen. Ook wil hij de projectorganisatie stapsgewijs uitbreiden. Het doel is de Delta Corridor in 2026 te hebben gerealiseerd.

Zie ook: Uitvoeren volstaat

English translation

Minister’s support for Delta Corridor

Climate and Energy Minister Jetten supports the project organisation that is preparing the construction of the Delta Corridor. He is setting aside between 5 and 7 million euros annually for this purpose.

The construction of the Delta Corridor must make it possible to transport various substances via this pipeline bundle from Rotterdam to Moerdijk, Venlo, Chemelot and North Rhine-Westphalia. These include hydrogen, CO2, LPG and propylene. It is also being investigated whether ammonia, other circular substances and perhaps a direct current connection can be transported via the Delta Corridor.

Suppport

In a letter to the Lower House, Minister Jetten says he supports the plans. He states that the initiative for this plan came from the private sector and that it is up to the national government to ensure spatial integration and international cooperation. The Port of Rotterdam Authority, together with a number of private parties, is currently scaling up the project organisation. Jetten says he supports ‘the approach and speed’. He is setting aside between €5 and €7 million a year to fulfil the government’s tasks in this project. He also wants to expand the project organisation step by step. The goal is to have the Delta Corridor realised by 2026.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!