Techprijs
Jarell Habets, ceo van Shypple. (Foto: Pierre Crom)

English translation ->

Shypple is uitgeroepen tot winnaar van de Tech5 country award. De digitale expediteur ontvangt de techprijs vanwege zijn groei en innovatie.

De award werd uitgereikt tijdens de Next Web Conference in Amsterdam. De jury beoordeelde bedrijven op criteria als ‘noemenswaardige investeringsrondes, sociale impact, teamgroei en media-aandacht’.

Techprijs

Shypple zette zijn groeiverhaal in 2021 voort door de expeditieactiviteiten uit te breiden naar de nieuwe regio’s Azië en Centraal-Amerika en nieuwe sectoren zoals bederfelijke waren. In 2021 haalde Shypple 25,5 miljoen euro op en bleef het team groeien en technologische oplossingen bieden voor een traditionele markt”, zegt Patrick de Laive van The Next Web, dat de prijs samen met Adyen uitreikt.

‘Geweldige erkenning’

Ceo Jarell Habets van Shypple: “Deze award is een geweldige erkenning voor het werk van alle Shypple-medewerkers die zich de afgelopen periode waanzinnig hebben ingezet om het platform groot te maken. Het toont aan dat we flink aan de weg timmeren om de vrachtvervoersector en wereldhandel te blijven innoveren. Met ons internationale team staan wij er sterk voor om onze ambities waar te maken.”

Zie ook: Digitale expediteur

English translation

Shypple wins tech award

Shypple has been named winner of the Tech5 country award. The digital forwarder received the tech award for its growth and innovation.

The award was presented during the Next Web Conference in Amsterdam. The jury judged companies on criteria such as ‘significant investment rounds, social impact, team growth and media attention’.

New regions

Shypple continued its growth story in 2021 by expanding into new regions of Asia and Central America and new sectors such as perishables. In 2021, Shypple raised 25.5 million euros and continued to grow its team and provide technology solutions for a traditional market”, said Patrick de Laive of The Next Web, which presents the award together with Adyen.

‘Great recognition’

CEO Jarell Habets of Shypple: “This award is a great recognition for the work of all Shypple employees who have worked hard to make the platform big. It shows that we are working hard to keep innovating the freight industry and global trade. With our international team, we are strongly committed to achieving our ambitions.”