Selecteer Pagina

Shell Moerdijk frist veiligheidstraining op

door | 25 feb, 2022 | Archief, Petrochemie, Veiligheid

Foto: Shell

English translation ->

Shell Moerdijk heeft de veiligheidstrainingen voor aannemers en eigen medewerkers gemoderniseerd. Als gevolg hiervan heet het Safety Center voortaan het Experience Center.

Iedereen die op het terrein van Shell Moerdijk werk uitvoert, dient een verplichte veiligheidstraining te volgen. In samenwerking met de diverse aannemers die bij Shell Moerdijk werkzaam zijn, is de veiligheidstraining opgefrist.

Veiligheidstraining

Het bestaande Safety Center heeft daarvoor een metamorfose gekregen. Er worden nieuwe, eigentijdse leermethodes toegepast en ook is de nabootsing van de werkelijkheid meer realistisch, aldus Shell. Verder zijn er specifiekere trainingen gemaakt voor verschillende medewerkers van zowel Shell als van contractors. Zo volgt een grondwerker nu een andere training dan een elektricien. Robin Mooldijk, executive vice president chemicals & products bij Shell, nam het nieuwe Experience Center op 18 februari jl. in gebruik.

Zie ook: Shell Moerdijk klaar voor ringkraan

English translation

Shell Moerdijk modernises safety training

Shell Moerdijk has modernised the safety training for contractors and its own staff. As a result, the Safety Center is now called the Experience Center.

Everyone who performs work on the grounds of Shell Moerdijk is required to follow compulsory safety training. In cooperation with the various contractors working at Shell Moerdijk, the safety training has been updated.

Specific training courses

The existing Safety Center has been given a metamorphosis. New, contemporary teaching methods are applied and the imitation of reality is more realistic, according to Shell. Furthermore, more specific training courses have been created for various employees of both Shell and contractors. For example, an earthworker now follows a different training course from an electrician. Robin Mooldijk, executive vice president chemicals & products at Shell, inaugurated the new Experience Center on 18 February.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!