Selecteer Pagina

SDE++ steunt CCS, elektrische boilers en restwarmte

door | 10 jun, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Energie, Petrochemie

English translation ->

Zoals verwacht is er 2,1 miljard subsidie uit de SDE++-regeling aan Porthos toegekend. Ook is er geld voor het plaatsen van elektrische boilers.

In totaal zijn er 3.500 projecten ondersteund met SDE++-subsidie, voor een totaalbedrag van 4,6 miljard euro. De subsidieregeling is dit jaar uitgebreid met nieuwe technieken, zoals het afvangen en opslaan van CO2, elektrische boilers, het toepassen van restwarmte en industriële warmtepompen.

SDE++

Met een bedrag van 2,1 miljard euro profiteert Porthos het meest van de subsidieregeling. Het project is goed voor een emissiereductie van 2,34 Mton per jaar. Het plaatsen van zonnepanelen op daken worden met 1,1 miljard euro ondersteund, al gaat het daarbij om een veelvoud aan projecten: ruim 3.300. 9 projecten met elektrische boilers ontvangen 249 miljoen euro, 25 warmtepompprojecten krijgen 124 miljoen euro en twee restwarmteprojecten 20 miljoen euro. Dat schrijft staatssecretaris Yeşilgöz-Zegerius (EZK) in een brief aan de Tweede Kamer.

Op stoom

“Uit de toekenningen voor 2020 wordt duidelijk dat CCS uitstekend past in de SDE++: met 46 procent van het budget wordt 71 procent van de reductie gerealiseerd”, verklaart algemeen directeur Hans Grünfeld van VEMW. “De beschikkingen maken ook duidelijk dat de elektrificatie van de industriële warmtebehoefte door toepassing van e-boilers en warmtepompen op stoom begint te komen. En er zijn technieken zoals geothermie die wat verder van de markt staan en/of nog opschaling nodig hebben.”

Zie ook: 2,1 miljard subsidie voor Porthos aangevraagd

English translation

SDE++ supports CCS, electric boilers and residual heat

As expected, 2.1 billion subsidy has been allocated to Porthos from the SDE++ scheme. Money is also awarded for the installation of electric boilers.

In total, 3,500 projects have been supported with SDE++ subsidies, for a total amount of 4.6 billion euros. This year, the subsidy scheme has been expanded to include new techniques, such as the capture and storage of CO2, electric boilers, the application of residual heat and industrial heat pumps.

Porthos

With an amount of 2.1 billion euros, Porthos benefits the most from the subsidy scheme. The project accounts for an emission reduction of 2.34 Mton per year. The installation of solar panels on roofs is supported with 1.1 billion euros, although the number of projects is multiple: over 3,300. 9 projects with electric boilers receive 249 million euros, 25 heat pump projects receive 124 million euros and two residual heat projects 20 million euros. This is what State Secretary Yeşilgöz-Zegerius (EZK) writes in a letter to the Lower House.

Get going

“It is clear from the allocations for 2020 that CCS fits perfectly within the SDE++: with 46 percent of the budget, 71 percent of the reduction is realised”, explains VEMW‘s managing director Hans Grünfeld. “The decisions also make it clear that the electrification of the industrial heat demand through the application of e-boilers and heat pumps is starting to get going. And there are techniques such as geothermal energy that are somewhat further from the market and/or still need scaling up.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!