Selecteer Pagina

2,1 miljard subsidie voor Porthos aangevraagd

door | 15 jan, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Petrochemie

Foto: Shell

English translation ->

Shell, ExxonMobil, Air Liquide en Air Products hebben voor Porthos 2,1 miljard subsidie aangevraagd uit de SDE++-regeling. De toekenning wordt dit voorjaar verwacht.

De subsidieaanvraag geldt voor de komende vijftien jaar. Het subsidiebedrag dat deze partijen voor Porthos nodig hebben kan lager uitvallen, vooral door de stijging van de prijs in emissierechten in de komende vijftien jaar.  

Porthos voorbereiden

Dit voorjaar moet duidelijk worden of de subsidieaanvraag wordt gehonoreerd. Daarna moeten de vergunningen worden geregeld; naar verwachting moeten deze procedures eind 2021 rond zijn. Tot dan benut de projectorganisatie van Porthos de tijd om de aanleg van de pijpleidingen op het land en in de zeebodem, het compressorstation en aanpassing van het platform op zee technisch voor te bereiden. 

Goedkoop

Volgens het Havenbedrijf Rotterdam ligt het project op koers om vanaf 2024 jaarlijks 2,5 miljoen ton CO2 van de industrie op te slaan in lege gasvelden onder de Noordzee. Het noemt CCS een van de goedkoopste manieren om op korte termijn klimaatdoelen te realiseren. “Tussen 2008 en 2019 is in totaal circa 4,5 miljard euro aan SDE-gelden uitgekeerd aan tal van projecten in Nederland. Daardoor is ongeveer 42 miljoen ton minder CO2 in de atmosfeer gekomen. Het Porthos-project realiseert met nog niet de helft van dat bedrag een bijna even grote besparing: zo’n 37 miljoen ton CO2 over een periode van 15 jaar. Dit laat zien dat met CCS snel en relatief goedkoop grote stappen gezet kunnen worden in het bereiken van de klimaatdoelstellingen”, aldus het havenbedrijf.

Zie ook: CO2 is niet moeilijk, maar wel anders

English translation

2.1 billion subsidy requested for Porthos

Shell, ExxonMobil, Air Liquide and Air Products have applied for 2.1 billion subsidies for Porthos from the SDE++ scheme. The grant is expected to be decided this spring.

The subsidy application is for the next fifteen years. The amount of subsidy that these parties need for Porthos may be lower, mainly because of the increase in the price of emission rights in the next fifteen years.  

Preparations

It should become clear this spring whether the subsidy application will be approved. After that, the permits must be arranged; these procedures are expected to be completed by the end of 2021. Until then, the Porthos project organisation is using the time to make technical preparations for the laying of the pipelines on land and in the seabed, the compressor station and the modification of the platform at sea. 

Cheap

According to the Port of Rotterdam Authority, the project is on track to store 2.5 million tons of CO2 from industry annually in empty gas fields under the North Sea starting in 2024. It calls CCS one of the cheapest ways to achieve climate goals in the short term. “Between 2008 and 2019, a total of about 4.5 billion euros in SDE funds were paid out to numerous projects in the Netherlands. As a result, about 42 million tons less of CO2 was released into the atmosphere. With less than half of that amount, the Porthos project will save almost as much: about 37 million tons of CO2 , over a period of 15 years. This shows that with CCS, big steps can be taken quickly and relatively cheaply towards achieving the climate objectives”, according to the Port Authority.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!