3 x winst: veiligheid, efficiency en optimalisatie

Bij een trainingsinstituut voor ‘Veilig Werken op Hoogte’ is het logisch dat je als eerste denkt aan trainingen rondom het voorkomen van risico’s en het verhogen van veiligheid. Emile Bakkum, directeur van Scaffolding Training Europe (STE), laat zien dat daarnaast ook efficiency en optimalisatie belangrijke speerpunten en uitkomsten zijn. Helemaal in deze tijden van arbeidskrapte. 

Tekst: Kim de Booij

Arbeidskrapte en veiligheid zijn over het algemeen geen sublieme combinatie en dat ziet ook Emile Bakkum: “In deze tijden van personeelstekorten probeer je als werkgever je nieuwe medewerkers veel sneller op niveau te brengen. Bij Scaffolding Training Europe brengen we ze via training en coaching de basiskennis bij die ze nodig hebben om standaard werkzaamheden veilig te kunnen uitvoeren. Maar om gaandeweg een proces situaties goed te kunnen inschatten, is ervaring nodig en ervaring kun je niet versnellen. Het is belangrijk dat steigerbouwers en opdrachtgevers zich daarvan bewust zijn.”

Rol opdrachtgever

Steigerbouwers én opdrachtgevers? “Opdrachtgevers hebben een belangrijke rol in het geheel. Die hadden ze al, maar is nu nog belangrijker dan voorheen. Wanneer een opdrachtgever namelijk voorafgaand aan de steigerbouw helder is over alle werkzaamheden die er gedaan moeten worden vanaf de steiger, kan de steigerbouwer voor een betere oplossing zorgen. Te vaak zie je nog dat een steiger wordt opgesteld voor de eerste werkzaamheden, bijvoorbeeld isolatieverwijdering, maar dat de steiger in een later stadium nog moet worden aangepast vanwege vervolgwerkzaamheden. Wanneer vanaf het startpunt duidelijk is welke werkzaamheden er opeenvolgend gedaan moeten worden en waar, kan de steigerbouwer in één keer voor een passende oplossing zorgen. Dat is veiliger én efficiënter.”

Goede voorbereiding

Bakkum vervolgt zijn antwoord met een uitleg over de relatie hiervan met nieuwe, weinig ervaren medewerkers in steigerbouw. “De meeste risico’s en gevaren ontstaan in de opbouwfase. Wanneer een nieuwe medewerker hierin simpelweg het vooraf opgestelde proces kan volgen, gaat het meestal wel goed. Maar zodra er een beroep wordt gedaan op het aanpassingsvermogen, komt het gebrek aan ervaring bovendrijven. Hierdoor kunnen er gevaren ontstaan en zal het proces een langere doorlooptijd kennen. Een goede voorbereiding wordt dus steeds belangrijker.”

Risicobewustzijn

Naast die goede voorbereiding vraagt Bakkum bovendien om extra aandacht voor algemene kennis bij alle medewerkers van opdrachtgevers. “Zodra medewerkers van de opdrachtgever de steiger gaan gebruiken, zien we dat door gebrek aan kennis risicovolle situaties niet op tijd herkend worden. Moeten er bijvoorbeeld toch net wat hoger of verder dan voorspeld nog werkzaamheden gedaan worden, dan gaat er niet meteen een alarmbel af dat de steiger aangepast moet worden. Een medewerker is dan sneller geneigd om net even op de rand te gaan staan of buiten de steiger te reiken, met alle risico’s van dien.”

Training

Een training kan helpen deze situaties beter te signaleren en het risicobewustzijn te vergroten, geeft Bakkum aan. “Onze ervaren trainers zijn actief in de praktijk en weten dus de theorie perfect bij actuele ontwikkelingen in de praktijk te laten aansluiten. Wanneer medewerkers een training bij ons gevolgd hebben, gaan ze altijd super enthousiast en met extra kennis en bewustzijn weer naar huis. Maar je moet ook realistisch zijn. Er is ook zoiets als een vergeetcurve. Kennis en bewustzijn vervagen weer.”

3 oplossingen

Daarvoor heeft Bakkum drie oplossingen: “Toezicht, permanente educatie (PE) en continue aandacht. Over het algemeen is bij opdrachtgevers wel toezicht aanwezig in de vorm van een veiligheidscoördinator, maar nog beter is het om extra ogen op de werkvloer te hebben, medewerkers die elkaar corrigeren zodra ze mogelijke risicovolle situaties voorzien. Daarnaast is de huidige standaardcyclus voor opleidingen in veilig werken op hoogte nu zo’n vijf jaar. Als voorzitter van de Werkkamer van de Stichting Veilig Werken Op Hoogte (SVWOH) krijg ik echter signalen dat we meer naar een jaarlijkse PE-structuur moeten toewerken. Ikzelf ben daar zeker ook voorstander van. En om continue aandacht te ondersteunen, delen we bij STE sinds kort via het portal op onze website actueel (les)materiaal met de deelnemers van onze trainingen.”

Consultant in procesoptimalisatie

STE deelt zijn kennis niet alleen met deelnemers van trainingen. “We delen onze kennis ook met steigerbouwers en opdrachtgevers. Als onafhankelijke partij denken we graag mee in optimalisatiemogelijkheden bij werken op hoogte. Vanuit onze dertig jaar aan ervaring zien we vaak andere dingen en kunnen we van grote toegevoegde waarde zijn in procesoptimalisaties, veiligheid en uiteindelijk betere bedrijfsresultaten. We komen graag gratis en vrijblijvend langs voor een kennismaking.”

Keuze van het juiste arbeidsmiddel

Grijp je voor werken op hoogte al gauw naar een steiger? Wellicht is een hoogwerker, rope access of drone wel een beter (veiliger, efficiënter of goedkoper) arbeidsmiddel voor de job. Scaffolding Training Europe adviseert je er graag over.

Coaching on the job

STE begeleidt ook steigerbouwprocessen in binnen- en buitenland door coaching on the job. Men zorgt voor het juiste materiaalgebruik en leidt plaatselijk tijdelijke medewerkers op voor de specifieke taken van het project.