‘Veiligheid is prioriteit nummer één’

Voor het hijswerk en transport tijdens turnarounds doen meerdere grote opdrachtgevers sinds jaar en dag een beroep op Sarens. Het Belgische bedrijf, al tientallen jaren actief in de Nederlandse markt en sinds twee jaar ook met een vestiging aanwezig in de Europoort, onderscheidt zich door zijn flexibiliteit, kennis en ervaring, maar vooral ook door zijn veiligheidsprestaties. “Zonder enige concessie heeft veiligheid de hoogste prioriteit. We zijn er trots op al ruim twee jaar geen ongevallen met verzuim te hebben gehad!”

Haar capaciteit in kranen – en vooral de schaalgrootte ervan – is iets waarmee Sarens wereldfaam heeft opgebouwd. “Tevens zijn wij een van de wereldmarktleiders op het gebied van exceptioneel grote kranen”, zegt Ton van Dongen. Hij was in het verleden senior projectmanager en country manager bij Sarens Nederland en is sinds kort business unit manager voor de petrochemische industrie van dochterbedrijf Samoco, gevestigd in het Antwerpse havengebied, dat klanten uit de petrochemie bijstaat met industriële verhuizingen, equipment montage en turnarounds. Sarens biedt zowel mobiele kranen van veertig tot zevenhonderd ton als grote ring- en rupskranen en allerhande horizontaal-transportoplossingen. Het bedrijf levert dit materieel onder andere voor turnarounds, waarvoor- naar de maatstaven van Sarens – relatief kleine mobiele kranen van tussen de veertig en tweehonderdvijftig ton en mobiele torenkranen worden ingezet. “Daarin zijn wij erg flexibel. Als er vandaag wordt gebeld, staat er eventueel diezelfde dag een kraan draaiklaar op de werklocatie van onze klanten”, zegt Jeroen Blok. Hij is manager van het depot van Sarens in de Europoort, dat twee jaar geleden is opgestart. “Er is relatief veel werk in de Europoort, Botlek en op de Maasvlakte. We zitten hierdoor nog dichter op de klant, wat onze reactietijd ten goede komt.”

Uitdagende turnaround

“Voor een turnaround sluiten wij meestal in de voorbereidingsfase aan”, vertelt Van Dongen. “Dan wordt de werkvoorbereiding gemaakt, op basis waarvan wij een kranenplan maken voor zowel het verticaal als horizontaal transport. In feite komt het erop neer dat wij ervoor zorgen dat het logistieke verhaal klopt. Als contractors tijdens de turnaround kranen nodig hebben, zorgen wij ervoor dat de hoeveelheid en capaciteit er is.” Sarens kan voor een kleine turnaround drie kranen leveren, maar heeft voor grote turnarounds ook twintig tot veertig kranen beschikbaar. Indien nodig kunnen er vanuit Belgie extra kranen worden geleverd en andersom geldt ook dat er voor een grote stop in Antwerpen extra kranen vanuit Rotterdam worden aangeleverd. Van Dongen spreekt in dit verband van ‘Klein-Benelux’. Meestal worden kranen bij turnarounds ingezet voor het hijsen en transporteren van leidingwerk, overdrukventielen, kleppen, afsluiters en bundels. Van Dongen: “Ook hebben wij onlangs een uitdagende turnaround bij een raffinaderij verricht, waarbij objecten van meer dan honderd ton moesten worden verplaatst. Voor deze turnaround zetten wij veertig mobiele kranen in, een 650-tons rups en een aantal SPMT’s [self propelled modular trailers, red.]. Dankzij de samenwerking met onze collega’s uit België konden we hierin voorzien. Daarin zijn wij uniek. Bij ons is het inschakelen van subcontractors niet aan de orde. Het was prachtig om allemaal blauwe kranen te zien!”

Safety-procedures en -mindset

“Ook heeft Sarens een naam opgebouwd met zijn kennis en flexibiliteit”, vervolgt Blok. “Welke uitdaging een klant ook heeft, dankzij onze knowhow en schaalgrootte weten wij wel tot een passende oplossing te komen. Ook onze engineeringcapaciteit speelt daarin een belangrijke rol. Hierdoor hoeven wij nooit ‘nee’ te zeggen. Ook bij turnarounds zijn wij zeer flexibel om op onvoorziene situaties in te spelen. Wij lossen het gewoon op.” “Voor ons ligt de grootste uitdaging echter niet op het gebied van de technische capaciteit. Die kennis en ervaring hebben wij in huis”, stelt Van Dongen. “Zonder enige concessie heeft veiligheid de grootste prioriteit. Als je je safety-procedures en -mindset niet op orde hebt, kom je in de petrochemie gewoon niet binnen. Met bijvoorbeeld vijftienhonderd mensen van verschillende contractors op een site aan het werk wil je erop toezien dat dit veilig gebeurt. Wij beheersen dat facet. Het is een van de redenen waarom opdrachtgevers voor ons kiezen. Dat besef geeft hen ‘ease of mind’. Voor ons heeft veiligheid daarom de allergrootste prioriteit.”

Meedenken over kostenefficiëntie

“Zo’n tien jaar geleden leverden wij alle riggers voor een turnaround. Dat zijn de mensen die onder de kraan de last aanslaan”, zegt Jeroen Blok van Sarens. “Maar tegenwoordig leveren mechanical contractors ook een deel van deze mensen. Het voordeel voor de klant is dat er zo minder mensen nodig zijn omdat er werkzaamheden kunnen worden gecombineerd. Hierdoor vallen de kosten lager uit en doordat minder mensen aanwezig zijn, neemt de veiligheid toe. Vanochtend had ik nog een petrochemisch bedrijf aan de telefoon die hierom vroeg. Zo denken wij met klanten mee om meer kostenefficiënt te werken.” 

Trendsetter 

Sarens heeft onlangs de grootste ringkraan ter wereld gebouwd. “Sarens heeft deze kraan zelf ontwikkeld. Je kunt ons als trendsetter op dit gebied beschouwen”, stelt Ton van Dongen van Samoco (dochterbedrijf van Sarens). Hij vertelt dat de kraan bij een kerncentrale in het Verenigd Koninkrijk wordt ingezet. “Niet voor het hijsen van tien ton, maar voor kolossaal zware objecten. Kom maar op met het logistieke probleem, Sarens vindt er wel een oplossing voor! Wij zijn daar sterk in.”