Selecteer Pagina

Rotterdamse konijnen naar Vlieland

door | 11 jan, 2023 | Haven, Infrastructuur, Nieuws, Veiligheid

Konijnen

Foto: Ries van Wendel de Joode/Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

26 konijnen zijn in de Rotterdamse haven gevangen. De dieren worden op Vlieland weer uitgezet, waar bijna geen konijnen meer leven.

Een in Rozenburg gevestigd fretteerbedrijf heeft begin januari de 26 konijnen gevangen in het havengebied van Rotterdam-Europoort. Het afgelopen weekend zijn de knaagdieren naar Vlieland gebracht, waar ze in de duinen zijn vrijgelaten.

Bijplaatsen konijnen

In de Rotterdamse haven gelden de dieren als schadelijk. Ze graven gaten in dijken en taluds. Er leven grote aantallen konijnen. Jaarlijks bejaagt het Havenbedrijf Rotterdam de konijnenkolonie om de populatie beheersbaar te houden. Op Vlieland zijn er juist bijna geen duinkonijnen meer. Dit komt door konijnenziektes en vergrassing en verruiging van het duin. Wanneer deze eerste ‘konijnenverhuizing’ goed uitpakt, wil Staatsbosbeheer de komende twee jaar jaarlijks twintig tot dertig konijnen bijplaatsen.

Zie ook: Sacha de Boer in havennatuurfilm

English translation

Rotterdam rabbits to Vlieland

26 rabbits have been caught in the port of Rotterdam. The animals will be released on Vlieland, where almost no rabbits live.

A Rozenburg-based ferretting company caught the 26 rabbits in the Rotterdam-Europoort port area in early January. Last weekend, the rodents were taken to Vlieland, where they were released in the dunes.

‘Rabbit move’

In the Rotterdam port, the animals are considered harmful. They dig holes in dykes and embankments. Large numbers of rabbits live there. Every year, the Port of Rotterdam Authority hunts the rabbit colony to keep the population manageable. On Vlieland, on the other hand, there are almost no more dune rabbits. This is due to rabbit diseases and grassing and overgrowth of the dunes. If this first ‘rabbit move’ works out well, Staatsbosbeheer wants to add 20 to 30 rabbits a year for the next two years.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!