Selecteer Pagina

Rosen Europe

door | 5 okt, 2021 | Bedrijveninfo

‘Asset owners gaan steeds slimmer inspecteren’

Door een goede inspectiestrategie en geschikte apparatuur kunnen asset owners hun opslagtanks slimmer inspecteren. Dit leidt uiteindelijk tot minder kosten en een optimaal total costs of ownership.

Tekst: Mels Dees

“Een belangrijke stap die asset owners kunnen zetten is slim om te gaan met wat ik noem geplande ongeplande opportunity’s”, vertelt Ronald Tuls. Hij is business line manager NDIA voor de regio Benelux bij het in Oldenzaal gevestigde Rosen Europe, onderdeel van de wereldwijd opererende Rosen Group. Tuls licht zijn opmerking toe door te stellen dat het gaat om onverwachte inspecties, die mogelijk gemaakt worden door iets dat ongepland voorvalt in het bedrijf waarvan de opslagtanks regelmatig geïnspecteerd moeten worden. “Stel dat de contractor aan wie de opslagtank wordt verhuurd opzegt. Een nieuwe huurder zal er een ander product in willen opslaan. De tank zal daarom korte tijd leeg staan. Dat is een ideaal moment voor een inspectie.” 

Ongeplande gelegenheid

Het opzeggen van de huur, wil de business line manager duidelijk maken, is niet altijd goed te plannen. Wat wel te plannen valt, is het feit dat het inspectie- (en onderhoudsteam) van de asset owner voorbereid is om flexibel op dergelijke onverwachte omstandigheden in te springen. “Je bereikt ermee dat het volgende inspectiemoment – inspecties vinden doorgaans om de vijf of tien jaar plaats – een behoorlijk stuk opschuift in de tijd en de tankeigenaar voorlopig niet gestoord wordt in zijn activiteiten doordat een inspectie moet worden uitgevoerd. Dat is een vorm van slimmer inspecteren.”

Je zou deze manier van opereren kunnen vergelijken met een huurwoning die verlaten wordt door de huurder. Dat biedt de verhuurder gelegenheid de verwarmingsketel nog eens te controleren en eventueel te vervangen, zonder overlast te veroorzaken. Aangezien de verhuurder de historie van het pand kent, zal hij waarschijnlijk voldoende verwarmingsketels achter de hand hebben en ook kunnen beschikken over specialisten die, op afroep, kunnen inspecteren en vervangen. “Het succes staat of valt met een goede planning die het mogelijk maakt direct in te spelen op een ongeplande gelegenheid om een inspectie uit te kunnen voeren”, rondt Tuls af.

Ronald Tuls

Preventief vervangen

Wat een asset owner ook kan doen om slimmer te inspecteren, is van tevoren al heel nauwkeurig nagaan wat hij precies gaat vervangen. Tuls: “Je ziet nu al steeds vaker dat de bodems van opslagtanks preventief worden vervangen na een bepaalde tijd. Dus niet per se na een inspectie, maar ingeroosterd. Voor je met die klus begint, bereid je alles tot in detail voor en verwerk je dat in een strak scenario. Hierdoor wordt de turnaround-time sterk verkort en blijft de hinder voor de tankeigenaar tot een minimum beperkt. Ook zorgt een goede planning voor minder faal- en herstelkosten en kan materiaal in grotere hoeveelheden bij toeleveranciers worden ingekocht, wat ook kan schelen in de kosten.”

 Ken de historie

Wat je ook kan doen dat slimmer is bij inspecteren, is zorgen dat je de diverse faalmechanismen van de installaties tot in detail kent. En dat je aan de hand daarvan een passend inspectie- en testplan opstelt. “Ik zal een voorbeeld geven”, zegt Tuls. “Vaak heb je in opslagtanks delen waar je niet goed bij kunt komen. Dit noemen we blind zones. Vraag je dan eerst eens af of inspectie van die zones eigenlijk wel nodig is”, raadt hij zijn klanten aan. “Voegt de inspectie werkelijk wat toe? Als dat zo is, dan moet je vooraf weten welke slimme technologie je kunt gebruiken om de controle uit te voeren.” Een voorbeeld van geschikte technologie is dan een blind zone scanner, die door Rosen, dat op dit moment ongeveer 4.000 medewerkers in dienst heeft, wordt geleverd.

Start met een inspectie

“Wat nog wel eens vergeten wordt, is een uitvoerige inspectie bij de nieuwbouw van tanks,” is de ervaring van Ronald Tuls. “Het is verstandig bij de oplevering een zogenaamde 0-meting uit te voeren. Dat is meer dan een controle of de bouw goed is uitgevoerd en er geen defecten zijn die oplevering in de weg staan. Het kan gaan om kleine afwijkingen die het gebruik niet onmogelijk maken, maar die naar de toekomst toe bekend moeten zijn.” Een voorbeeld is een situatie waarbij de bouwer door leveringsproblemen niet de voorgeschreven staalplaten van 10 mm gebruikte bij de bouw, maar platen van 12 mm dik. “Dit is bij oplevering meestal geen probleem”, legt Tuls uit, “maar stel dat het niet bekend is en dat over tien jaar bij inspectie blijkt dat de platen 11 mm dik zijn. Dan kan die onwetendheid tot verkeerde aannames leiden.”

Voor dergelijke precisie-inspecties heeft Rosen Group, opgericht in 1981 door Herman Rosen, ook apparatuur, en wel in de vorm van een bodemscanner, de floorscan. “Het topmodel, de floorscan TBIT Ultra, registreert bij een nulmeting ook de kleinste afwijkingen. Hierdoor kan en langere restlevensduur behaald worden. Ook bij nieuwbouw kan slim inspecteren dus voordeel opleveren.”

Slimme opslagtanks

Digitale technologie in de opslagtanks wordt al getest en zal op termijn worden uitgerold. Sensoren in en rond de tanks en laserscans, in combinatie met historische data, geven medewerkers continu en realtime inzicht in de toestand van de assets. Ook kunnen de data steeds getoetst worden aan de hand van interne voorschriften en algemene wet- en regelgeving.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!