Selecteer Pagina

Porthos ziet perspectief na advies Commissie m.e.r.

door | 5 feb, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Petrochemie

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

De Commissie m.e.r. heeft een definitief advies uitgebracht over het milieueffectrapport voor Porthos. Dat zegt hierin geen belemmering te zien voor de voortgang van het project.

In haar advies stelt de Commissie voor de milieueffectrapportage (m.e.r.) dat bijna alle milieuaspecten goed zijn onderzocht. Aan een aantal punten die met stikstof te maken hebben, moeten de ministers en de regio in hun besluitvorming aandacht besteden. Het gaat om om tijdelijke stikstofuitstoot die bij de aanleg van de infrastructuur voor Porthos – dit staat in 2022 en 2023 gepland – kan vrijkomen. 

Commissie m.e.r.

Het is mogelijk dat bij het afvangen van de CO2 emissies kunnen optreden. Deze maken alleen geen onderdeel uit van het Porthos-project. De betrokken bedrijven zullen hiervoor hun eigen vergunningenprocedures en onderzoeken moeten doorlopen.

Meeuwenpopulaties

Aangezien ook verdere vragen over archeologisch waardevolle locaties en meeuwenpopulaties naar tevredenheid zijn beantwoord, is het nu aan de ministers van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties er een besluit over te nemen.

Zie ook: Milieueffectrapport Windpark Rozenburg krijgt voldoende

English translation

Porthos positive after advice m.e.r.

The Environmental Impact Assessment (m.e.r.) Commission has issued a final opinion on the environmental impact report for Porthos. Porthos says it sees no obstacle to the project proceeding.

In its advice, the commission states that almost all environmental aspects have been properly investigated. A number of points relating to nitrogen must be addressed by the ministers and the region in their decision-making. This concerns temporary nitrogen emissions that may be released during the construction of the infrastructure for Porthos, which is planned for 2022 and 2023. 

Permit procedures

It is possible that emissions may occur when capturing CO2. However, these are not part of the Porthos project. The companies involved will have to go through their own permit procedures and investigations.

Seagull populations

Since further questions about archaeologically valuable locations and seagull populations have also been answered satisfactorily, it is now up to the Ministers of Economic Affairs and Climate Change and the Interior and Kingdom Relations to take a decision.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!