Windpark Rozenburg

Eneco heeft plannen Windpark Rozenburg te moderniseren. De Commissie m.e.r. heeft het hiervoor opgestelde milieueffectrapport als ‘voldoende’ gekwalificeerd.

Windpark Rozenburg bestaat nu uit tien uit 2007 daterende windturbines. De installaties leveren samen 15 megawatt en zijn inmiddels economisch afgeschreven. Eneco wil op dit terrein negen meer krachtigere windturbines plaatsen, waarmee het vermogen wordt vergroot tot 27 megawatt. Daarnaast bekijkt Eneco of het windpark in oostelijke richting kan worden uitgebreid met een aantal windturbines, met een vermogen van tussen de 9 en 12 megawatt.

Windpark Rozenburg

Voordat het college van B & W van Rotterdam besluit over het verlenen van de vergunningen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. In een eerder advies oordeelde de Commissie m.e.r. dat er nog belangrijke informatie ontbrak. Bij een tweede poging is de commissie tevreden gesteld. Het aangepaste rapport beschrijft volgens haar nu duidelijk het aantal te verwachten ‘vleermuisslachtoffers’ en ‘de meeste veiligheidsrisico’s’. Wel staat erin dat voor de vlakbij gelegen buisleidingen nog een aantal aanvullende risicoanalyses nodig zijn. Wanneer deze zijn ontvangen, dan is er volgens de commissie genoeg milieu informatie beschikbaar om een besluit over het project te kunnen nemen. (Archieffoto Maasvlakte, Kees Torn)

Zie ook: Minder windturbines, meer vermogen windpark Slufterdam