Selecteer Pagina

Porthos heeft subsidie binnen, nu de vergunningen nog

door | 10 mei, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Petrochemie

English translation ->

De subsidieaanvraag uit de SDE++-regeling van Porthos is goedgekeurd. De volgende stap is het verkrijgen van de vergunningen.

Het nieuws werd dit weekend door de NOS naar buiten gebracht, waarna het in verschillende media door Shell – een van de deelnemers aan Porthos – werd bevestigd. Op Nu.nl spreekt de Shell-woordvoerder van ‘een cruciale hobbel’ die is genomen. 

Vergunningen

Het verkrijgen van de vergunningen is een belangrijke volgende stap. “Als we die begin volgend jaar binnen hebben, kan de schop de grond in”, stelt de Shell-woordvoerder. Volgens de planning zou Porthos vanaf 2024 in bedrijf moeten zijn.

2 miljard

Porthos heeft een subsidie aangevraagd uit de SDE++-regeling, om het onrendabele deel in het project weg te nemen. De subsidie kan oplopen tot 2 miljard euro. Nu nog is het opslaan van CO2 duurder (80 euro per ton) dan dit met emissierechten de lucht in laten gaan (50 euro per ton). Dit verschil zal kleiner worden als de emissierechten verder stijgen. Volgens Shell zal ‘uiteindelijk waarschijnlijk veel minder worden uitgekeerd’. Naast Shell nemen ExxonMobil, Air Liquide en Air Products deel aan Porthos.

Zie ook: 2,1 miljard subsidie voor Porthos aangevraagd

English translation

Porthos will receive a subsidy, next step are the permits

Porthos’ subsidy application from the SDE++ scheme has been approved. The next step is to obtain the permits.

The news was reported by Dutch broadcaster NOS this weekend, after which it was confirmed in various media by Shell – one of the participants in Porthos. On Nu.nl, the Shell spokesperson speaks of ‘a crucial hurdle’ that has been taken.

Permits

Obtaining the permits is an important next step. “Once we have these early next year, we can start working”, says the Shell spokesperson. According to the planning, Porthos should be operational from 2024.

2 billion

Porthos has applied for a subsidy from the SDE++ scheme, to eliminate the unprofitable part of the project. The subsidy may amount to as much as 2 billion euros. Currently, storing CO2 is more expensive (80 euros per ton) than releasing it into the air with emission rights (50 euros per ton). This difference will be smaller if the emission rights continue to rise. According to Shell, ‘in the end it is likely that much less will be paid out’. Besides Shell, ExxonMobil, Air Liquide and Air Products participate in Porthos.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!