Selecteer Pagina

Plasticrecycler vanwege stikstof niet naar Moerdijk

door | 10 aug, 2021 | Archief, Duurzaamheid

English translation ->

Ferdinand van den Oever, directeur van het Havenbedrijf Moerdijk, roept de overheid op om tot een landelijk stikstofbeleid te komen. Het ontbreken hieraan deed een plasticrecycler besluiten om zich niet in Moerdijk te vestigen.

Zowel de overslag als het aantal bezoekende zeeschepen vallen in de eerste zes maanden van dit jaar 8 procent hoger uit dan in dezelfde periode van 2020. “Het gaat in alle branches heel goed. Wij zien het niet alleen aan de scheeps- en overslagcijfers, maar ook aan de belangstelling van bedrijven om zich hier te vestigen”, aldus Van den Oever in gesprek met BN DeStem.

Plasticrecycler

Al heeft het havenbedrijf wel last van het ontbreken van een landelijk stikstofbeleid, ziet hij. “Er wil zich bijvoorbeeld een bedrijf vestigen dat plastic op een duurzame manier wil afbreken. Dat kunnen we niet faciliteren omdat stikstofrichtlijnen ontbreken. Zo kom je dus niet verder met de energie- en grondstoffentransitie.”

Stremmingen

Een ander punt van zorg is het onderhoud aan de Botlekbrug en de brug bij Spijkenisse. “Een deel van het onderhoud moet daar opnieuw en dat betekent wéér en volledige stremming van vier weken. Dat kan gewoon echt niet. Wij zijn totaal afhankelijk van die route van en naar zee.” Van den Oever zegt dit aan te kaarten bij de overheid. Eind deze maand praat hij met minister Cora van Nieuwenhuizen over onder meer de toegankelijkheid van de haven van Moerdijk.

Zie ook: Glasvezel- en 5G-netwerk in haven Moerdijk

English translation

Plastic recycler not to Moerdijk because of nitrogen

Ferdinand van den Oever, managing director of the Moerdijk Port Authority, calls on the government to come up with a national nitrogen policy. The lack of such a policy made a plastic recycler decide not to establish itself at Moerdijk.

Both the transhipment and the number of visiting seagoing vessels in the first six months of this year are 8 percent higher than in the same period of 2020. “It is going very well in all industries. We see it not only in the ship and transhipment figures, but also in the interest of companies to establish themselves here”, says Van den Oever in conversation with local Dutch newspaper BN DeStem.

Nitrogen guidelines

Although the port authority does suffer from the lack of a national nitrogen policy, he observes. “For example, a company wants to establish itself here that wants to break down plastic in a sustainable way. We cannot facilitate that because there are no nitrogen guidelines. That’s no way to move forward with the energy and raw materials transition.”

Complete blockage

Another point of concern is the maintenance of the Botlek Bridge and the bridge at Spijkenisse. “Some of the maintenance there has to be repeated and that means another complete blockage of four weeks. That is simply not acceptable. We are totally dependent on that route to and from the sea.” Van den Oever says he will raise this with the government. At the end of this month, he will talk to Minister Cora van Nieuwenhuizen about, among other things, the accessibility of the Moerdijk port.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!