Selecteer Pagina

Plannen voor klimaatcampus in Merwe4Haven

door | 18 nov, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Innovatie

English translation ->

Er bestaan plannen om een klimaatcampus in Merwe4Haven te realiseren. Dit moet startende groene bedrijven ondersteunen.

De klimaatcampus is een initiatief van het onlangs opgerichte Platform Zero, dat ‘klimaat-gerelateerde start-ups’ wil helpen opschalen. “Rotterdam staat bij jonge bedrijven nog onvoldoende op de kaart met haar ambities als klimaat- en energie-innovatie hoofdstad; bijvoorbeeld op het gebied van waterstof, elektrificatie of circulariteit. Hierdoor vestigen partijen zich soms elders, terwijl de infrastructuur, de aanwezige bedrijven en het Zuid-Hollandse talent van wereldklasse zijn”, zegt oprichter Mare Straetmans.

Investeren

First Dutch, de investeringsmaatschappij van Peter Goedvolk, heeft zich bereid verklaard om te investeren in ‘relevante technologieën’. Voor de komende vijf jaar is hiervoor tien miljoen euro beschikbaar.

Klimaatcampus

Een klimaatcampus in Merwe4Haven moet start-ups op een aantal manieren ondersteunen. Bijvoorbeeld door het bieden van een kantoorlocatie en het aantrekken van medewerkers. “Het is belangrijk dat innovatieve bedrijven fysiek bij elkaar zitten. Klimaatvraagstukken kunnen zelden door een enkel bedrijf worden opgelost. Er is een heel ecosysteem aan topbedrijven nodig dat onderwerpen als waterstof of circulaire grondstoffen samen gaat oppakken”, aldus Auke Ferwerda, mede-oprichter van Platform Zero.

Zie ook: Beagle Marconia te huur voor laboratoria en kantoren

English translation

Plans for climate campus in Merwe4Haven

There are plans to create a climate campus in Merwe4Haven. The aim is to support green business start-ups.

The climate campus is an initiative of the recently founded Platform Zero, which wants to help ‘climate-related start-ups’ scale up. “Rotterdam is not yet sufficiently well known to young businesses for its ambitions as a climate and energy innovation capital, for example in the field of hydrogen, electrification or circularity. Because of this, parties sometimes move elsewhere, while the infrastructure, the available companies and the South Holland talent are world class”, says founder Mare Straetmans.

Investments

First Dutch, Peter Goedvolk’s investment company, has declared itself willing to invest in ‘relevant technologies’. Ten million euros will be available for this purpose over the next five years.

Climate campus

A climate campus in Merwe4Haven should support start-ups in a number of ways. For example, by providing an office location and attracting employees. “It is important that innovative companies are physically located together. Climate issues can rarely be solved by a single company. An entire ecosystem of top companies is needed to tackle topics such as hydrogen or circular raw materials together”, says Auke Ferwerda, co-founder of Platform Zero.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!