Selecteer Pagina

Plan voor ‘kickstarten’ maakindustrie electrolysers

door | 28 feb, 2023 | Energie, Innovatie, Nieuws

Maakindustrie

Foto: Havenbedrijf Rotterdam

English translation ->

Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta heeft een plan gemaakt dat de Nederlandse maakindustrie voor electrolysers een kickstart moet geven. Het werd overhandigd aan drie Tweede Kamerleden.

Het plan is erop gericht dat in Nederland installaties worden gemaakt voor de productie van groene waterstof. Vanaf 2026 kan jaarlijks 1 gigawatt aan installaties worden geleverd, de helft wat nodig is voor het halen van de Nederlandse klimaatdoelen in 2030. De installaties werken op basis van de Nederlandse waterstofbatterij Battolyser, dat in het Rotterdamse Merwe-Vierhavengebied een fabriek wil realiseren. 

Maakindustrie

Volgens het consortium is de maakindustrie de ontbrekende schakel in de Nederlandse waterstofeconomie. Het heeft een subsidieaanvraag van 80 miljoen euro bij het Groeifonds gedaan. Dit geld wordt onder meer aangewend voor onderzoek en het opschalen van toeleveranciers. Ook wordt geïnvesteerd in technische opleidingen en een ‘H2 Innovation Hub’, waar start-ups, scale-ups, investeerders, onderzoekers en overheid elkaar kunnen ontmoeten.

Consortiumleden

De Tweede Kamerleden Bontenbal (CDA), Boucke (D66) en Erkens (VVD) namen het plan in ontvangst. Het consortium De Nederlandse Waterstof Delta bestaat uit Battolyser Systems, het Havenbedrijf Rotterdam, Platform Zero, Didak, Agfa Gevaert, Madern International, VSPARTICLE, Demcon, Technische Universiteit Delft, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam en InnovationQuarter.

Zie ook: Battolyser bouwt fabriek in Rotterdam

English translation

Plan to ‘kickstart’ electrolyser manufacturing industry

The consortium The Dutch Hydrogen Delta has drawn up a plan to kickstart the Dutch manufacturing industry for electrolysers. It was handed over to three members of parliament.

The plan aims for installations to be made in the Netherlands to produce green hydrogen. From 2026, 1 gigawatt of installations can be supplied annually, half what is needed to meet the Dutch climate targets in 2030. The plants operate on the basis of the Dutch hydrogen battery Battolyser, which plans to set up a plant in Rotterdam’s Merwe-Vierhaven area.

Missing link

According to the consortium, the manufacturing industry is the missing link in the Dutch hydrogen economy. It has applied for an EUR 80 million grant from the Growth Fund. This money will be used for research and scaling up suppliers, among other things. It will also invest in technical training and an ‘H2 Innovation Hub’, where start-ups, scale-ups, investors, researchers and government can meet.

Consortium members

MPs Bontenbal (CDA), Boucke (D66) and Erkens (VVD) received the plan. The consortium The Dutch Hydrogen Delta consists of Battolyser Systems, the Port of Rotterdam Authority, Platform Zero, Didak, Agfa Gevaert, Madern International, VSPARTICLE, Demcon, Delft University of Technology, Techniek College Rotterdam, Hogeschool Rotterdam and InnovationQuarter.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!