Selecteer Pagina

Partnership wil industrie helpen verduurzamen

door | 30 jun, 2021 | Archief, Duurzaamheid, Maintenance, Petrochemie

Verduurzamen

English translation ->

Royal HaskoningDHV en SPIE Nederland willen in een partnership industriële bedrijven helpen verduurzamen. Voordeel van deze combinatie is dat advies en uitvoering aan elkaar zijn gekoppeld.

Het partnership richt zich op het maken en uitvoeren van een meerjarig programma dat industriële bedrijven moet helpen te verduurzamen. Royal HaskoningDHV is in staat de sites van bedrijven in kaart te brengen en advies te geven. Met SPIE is er direct een uitvoerende partij bij betrokken.

Utilities

De aandacht van SPIE en Royal HaskoningDHV gaat uit naar het optimaliseren van ‘non-core energie-intensieve utilities’. Hierbij valt te denken aan stoom, elektriciteit, koeling, perslucht, warmte, afvalwater en proceswater. Het partnership zegt naar optimalisatie van de hele keten te streven, van productie tot en met verbruik.

Verduurzamen

Dankzij een bij het partnership betrokken investeringspartner zijn SPIE en Royal HaskoningDHV in staat vernieuwende contractvormen zoals ‘as a service’ aan te bieden. Hierbij komen de utilities in het bezit van de investeringspartner. Royal HaskoningDHV en SPIE nemen het verduurzamen, beheer, onderhoud en werking voor hun rekening. De voormalige asset owner neemt het gebruik van de utilities af. “Op deze manier worden de utilities toekomstvast, duurzaam en voorspelbaar, zonder een directe, vaak grote, investering van de betreffende industriële partner. Zo kunnen ze effectief meebewegen met de veranderende energiebehoefte van de Europese industrie”, aldus de twee bedrijven.

Zie ook: Royal HaskoningDHV kiest voor TU Delft Campus

English translation

Partnership wants to help industry become more sustainable

Royal HaskoningDHV and SPIE Nederland have entered into a partnership to help industrial companies become more sustainable. The advantage of this combination is that advice and implementation are linked.

The partnership focuses on the creation and implementation of a multi-year programme that will help industrial companies become more sustainable. Royal HaskoningDHV is able to map out the sites of companies and give advice. With SPIE, an implementing party is directly involved.

Utilities

The attention of SPIE and Royal HaskoningDHV is focused on optimising ‘non-core energy-intensive utilities’. This includes steam, electricity, cooling, compressed air, heat, waste water and process water. The partnership claims to strive for optimisation of the entire chain, from production to consumption.

‘As a service’

Thanks to an investment partner involved in the partnership, SPIE and Royal HaskoningDHV are able to offer innovative contract forms such as ‘as a service’. The utilities will then be owned by the investment partner. Royal Haskoning DHV and SPIE will take care of the preservation, management, maintenance and operation. The former asset owner will purchase the use of the utilities. “In this way, the utilities become future-proof, sustainable and predictable, without a direct, often large, investment by the industrial partner in question. In this way, they can effectively move with the changing energy needs of European industry”, say the two companies.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!