TU Delft Campus

Royal HaskoningDHV gaat zich in 2024 vestigen op de TU Delft Campus. Het ingenieursbureau koopt het faculteitsgebouw ‘Mijnbouw’.

De locaties in Den Haag en Rotterdam zullen dan door Royal HaskoningDHV worden verlaten. De gemeente Delft en de TU Delft laten weten blij te zijn met de komst van het bedrijf. Het past ook goed in de plannen die er waren om het noordelijk deel van de campus opnieuw in te richten en het faculteitsgebouw Mijnbouw te verkopen. 

Uit 1912

Royal HaskoningDHV is nog in gesprek met de universiteit over de aankoop van het uit 1912 daterende pand. Wel zijn de plannen al gestart voor wat betreft het ontwerp en de omgevingsvergunning. Op dit moment is het Science Centre Delft in het gebouw gevestigd. Hiervoor wordt een nieuw onderkomen gezocht.

‘Grote meerwaarde’

De Delftse burgemeester Marja van Bijsterveldt is ingenomen met de komst van het ingenieursbureau. Ze spreekt van ‘een perfecte match’. “Royal HaskoningDHV is een toonaangevend bedrijf dat uitstekend aansluit bij de Delftse kennisgebieden en onze stad van innovatie en technologie. De beoogde komst naar Delft is van grote meerwaarde voor de Delftse economie en werkgelegenheid en zal daar een blijvende impuls aan geven.”

TU Delft Campus

“De TU Delft Campus is voor ons een inspirerende omgeving waar we kunnen samenwerken aan innovaties die de wereld een beetje beter maken”, licht ceo Erik Oostwegel zijn keuze toe. “Onze eigen experts zullen, ondersteund door de architecten van Braaksma & Roos, een leidende rol hebben in het moderniseren en verduurzamen van het gebouw met behoud van het monumentale karakter. Het wordt een open plek waar collega’s, klanten maar ook studenten en omwonenden elkaar ontmoeten.”

Zie ook: Shell en TU Delft investeren in doorbraaktechnologie