Selecteer Pagina

Organisaties tekenen Charter Diversiteit

door | 26 sep, 2022 | Archief, Opslagtanks

Foto: SER Diversiteit in Bedrijf

English translation ->

Veertien organisaties hebben vorige week het Charter Diversiteit ondertekend. Ook Vopak behoorde tot de werkgevers die het document ondertekenden.

Het Charter Diversiteit werd ondertekend bij een bijeenkomst van SER Diversiteit in Bedrijf in Den Haag. De organisaties die zich hierachter scharen, zeggen toe dat zij diversiteit en inclusie als meerwaarde zien. Ook stellen zij ‘strategische middelen’ in te zetten om diversiteit en inclusie op de werkvloer te bevorderen.

Vopak

Namens Vopak zette HR director Netherlands, Europe & Africa Mathilde de Winter haar handtekening. “Het is onderwerp waar we binnen Vopak met veel enthousiasme aan werken. Samen een inclusieve sfeer creëren, dat is Vopak. Als je jezelf kan zijn, kan je het beste uit jezelf halen en werk je met plezier”, aldus De Winter.

‘Opener organisatiecultuur’

“Ik ben erg blij dat de bedrijven die vandaag aanwezig zijn zich op deze manier committeren aan het bewerkstelligen van meer sociale innovatie op hun werkvloer. Zo zetten zij concreet een stap in de richting van een opener organisatiecultuur waarin verschillen gewaardeerd en optimaal benut worden”, verklaart Hussein Adam Dia van SER Diversiteit.

Charter Diversiteit

De volgende werkgevers ondertekenden het Charter Diversiteit: American Express Global Business Travel, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Springer Media (BSL), Van Doorne, Erasmus Medisch Centrum, Coöperatie Menzis, Odion, Dustin Nederland, PQR, Royal Kaak, Royal Vopak, Sdu, Sweco Nederland en T-Mobile Nederland.

Zie ook: Forse afschrijving Vopak op terminals

English translation

Organisations sign Diversity Charter

Fourteen organisations signed the Diversity Charter last week. Vopak was also among the employers that signed the document.

The Diversity Charter was signed at a meeting of SER Diversity in Bedrijf in The Hague. The organisations backing it pledge to see diversity and inclusion as added value. They also claim to deploy ‘strategic means’ to promote diversity and inclusion in the workplace.

Signature

On behalf of Vopak, HR Director Netherlands, Europe & Africa Mathilde de Winter put her signature. “It is a subject we are working on with great enthusiasm within Vopak. Creating an inclusive atmosphere together, that’s Vopak. If you can be yourself, you can get the best out of yourself and work with pleasure,” De Winter said.

‘Open organisational culture’

“I am very happy that the companies present today are committing in this way to bringing about more social innovation in their workplaces. In this way, they are taking a concrete step towards a more open organisational culture in which differences are valued and used to their best advantage,” explained Hussein Adam Dia of SER Diversity.

Employers

The following employers signed the Diversity Charter: American Express Global Business Travel, Antoni van Leeuwenhoek Ziekenhuis, Springer Media (BSL), Van Doorne, Erasmus Medisch Centrum, Coöperatie Menzis, Odion, Dustin Nederland, PQR, Royal Kaak, Royal Vopak, Sdu, Sweco Nederland and T-Mobile Nederland.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!