Selecteer Pagina

Ongevraagde Cyber Kracht Meting bij havenbedrijven

door | 20 jan, 2023 | Haven, Nieuws, Veiligheid

English translation ->

536 bedrijven in de Rotterdamse haven zijn van buitenaf gecontroleerd op cyberkwetsbaarheden. FERM gaat de uitkomsten van deze Cyber Kracht Meting per betrokken organisatie delen.

De Cyber Kracht Meting is een initiatief van FERM, in samenwerking met ThreadStone Cyber Security en het nationale veiligheidscluster Security Delta (HSD). Bij 536 bedrijven in de Rotterdamse haven is de afgelopen maanden in openbare bronnen op internet gezocht naar kwetsbaarheden in relatie tot de domeinnamen van de betreffende organisaties. Bijvoorbeeld door te controleren of wachtwoorden van e-mailadressen van deze bedrijven gehackt zijn en dus verhandeld kunnen worden door cybercriminelen. 

Cyber Kracht Meting

Voor deze check hoeven bedrijven geen expliciete toestemming te geven, aangezien het om openbare informatie gaat. FERM zal de uitkomsten de komende weken met elke betrokken organisatie delen. In een rapportage wordt aangegeven op welke aspecten cyberveiligheid al goed is geregeld en op welke punten aandacht nodig is. FERM biedt ondernemers ook uitleg hoe zij zich op het gebied van cybersecurity kunnen verbeteren. De resultaten van de Cyber Kracht Meting geven eveneens een totaalbeeld van de sector. Dit kan dienen als benchmark voor individuele bedrijven. 

Uitdaging

“De haven en industrie hebben een uitdaging”, zegt Evelien Bras, directeur van FERM. En daarmee hebben we een ambitie in de groei voor cyberweerbaarheid voor 2023 en verder.” FERM heeft subsidie verworven om de hoeveelheid deelnemers te verhogen. Dat doet FERM door vitale bedrijven het lidmaatschap tot eind juni dit jaar te laten uitproberen, waardoor de bijdrage voor het gehele kalenderjaar de helft lager uitvalt. “Bedrijven kunnen tot eind juni 2023 kosteloos kennismaken met de sterk groeiende community. Uiteraard worden onze bestaande leden daarbij niet vergeten; zij krijgen een uitbreiding op de bestaande vouchers ter waarde van 1.500 euro voor inkoop van diensten vanuit het FERM-portfolio. Op deze manier stellen wij iedereen in staat om nog een stap te zetten in de groei van cyberveiligheid.”

Zie ook: Gratis lidmaatschap FERM voor vitale bedrijven

English translation

Unsolicited Cyber Kracht Meting at port companies

536 companies in the port of Rotterdam have been externally monitored for cyber vulnerabilities. FERM will share the results of this Cyber Kracht Meting (Cyber Force Measurement) for each organisation involved.

The Cyber Kracht Meting is an initiative of FERM, in collaboration with ThreadStone Cyber Security and the national security cluster Security Delta (HSD). At 536 companies in the port of Rotterdam, public sources on the internet in recent months searched for vulnerabilities in relation to the domain names of the organisations concerned. For example, by checking whether passwords of e-mail addresses of these companies have been hacked and can therefore be traded by cyber criminals.

Public information

This check does not require companies to give explicit consent, as it is public information. FERM will share the results with each affected organisation in the coming weeks. A report will indicate which aspects of cyber security are already well regulated and which need attention. FERM also offers entrepreneurs explanations on how they can improve in the field of cybersecurity. The results of the Cyber Kracht Meting also provide an overall picture of the sector. This can serve as a benchmark for individual companies.

Challenge

“The port and industry have a challenge,” says Evelien Bras, Director of FERM. “And with that, we have an ambition in growth for cyber resilience for 2023 and beyond.” FERM has acquired grant funding to increase the number of participants. FERM is doing this by allowing vital companies to try out membership until the end of June this year, cutting the contribution for the entire calendar year by half. “Companies can get acquainted with the fast-growing community free of charge until the end of June 2023. Of course, our existing members are not forgotten; they will receive an extension to the existing vouchers worth 1,500 euros for purchasing services from the FERM portfolio. In this way, we enable everyone to take another step in the growth of cyber security.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!