Selecteer Pagina

Ondergang van een megaproject

door | 23 feb, 2023 | Opslagtanks, Uitgelicht

HHTT

Foto: Ries van Wendel de Joode

Er is ‘heel veel belangstelling uit binnen- en buitenland’ voor de begin dit jaar failliet verklaarde HES Hartel Tank Terminal, laat curator Carl Hamm weten. Hij verwacht voor de zomer een koper te hebben gevonden voor de net niet afgebouwde tankterminal.

[ihc-hide-content ihc_mb_type=”show” ihc_mb_who=”2,4″ ihc_mb_template=”3″ ]

Het was een nieuwbouwproject dat zijn weerga niet kende in de haven van Rotterdam. Precies vijf jaar geleden bracht HES International het nieuws naar buiten dat het op de Hartelstrook een tankterminal ging bouwen. Op een terrein van 27 hectare zouden 54 opslagtanks verrijzen met een capaciteit van ongeveer 1,3 miljoen kubieke meter. Deze nieuwe ‘HES Hartel Tank Terminal’ ging biobrandstoffen en ‘clean petroleum products’ zoals diesel, gasolie en benzine op- en overslaan. Het Havenbedrijf Rotterdam droeg zorg voor de bouw van een kade van 1.200 meter voor drie grotere of vijf kleinere zeeschepen. Met BP was een meerjarig contract gesloten. De in 2017 gecommuniceerde opleverdatum was 2019.

Vorderingen

In december 2019 was de aanleg van de kade klaar. Ronald Paul (destijds coo van het Havenbedrijf Rotterdam) sprak van een ingewikkelde klus. Het ging om een van de diepst stekende kademuren van de Rotterdamse haven, waarbij ook nog ‘archeologisch interessante scheepswrakken’ werden gevonden. Eind 2018 was de bouw van de terminal begonnen en eind 2019 was de opleverdatum inmiddels verschoven naar ‘in de loop van 2021’. In december 2021 gaf Charles Smissaert, general manager van de HES Hartel Tank Terminal, in Europoort Kringen een toelichting op de vorderingen van de bouwwerkzaamheden. Hij verwachtte toen dat de terminal begin 2022 in bedrijf zou worden genomen. Er moest op dat moment nog voornamelijk aan E&I worden gewerkt.

Op één locatie

In datzelfde interview, in oktober 2021, vertelde Smissaert ook over de beweegredenen van HES: “Voor HES spelen er strategische overwegingen mee. HES is een bulkoverslagbedrijf; dat enerzijds in droge bulk, anderzijds in natte bulk actief is. Het grootste deel van de omzet komt uit droge bulk, zoals kolen, ijzererts, agribulk en mineralen. In onder andere agriproducten, mineralen en de natte bulk voorzien we nog groei. Voor de opslag van natte bulk beschikte HES al over HBTT en een terminal in Wilhelmshaven. HHTT kun je zien als een volgende stap in die diversificatie. Voor BP woog mee dat het zijn terminal in Amsterdam had verkocht. Ze hebben op verschillende plaatsen opslag, en HHTT bood de mogelijkheid om dit op één locatie te centraliseren. Ook is er een verbinding met de raffinaderij. In plaats van op en neer naar Amsterdam te bargen, kun je de producten gewoon per pijpleiding transporteren.”

Niet terug te verdienen

Maar het liep anders. Eind december 2022 verleende de rechtbank van Rotterdam surseance van betaling aan de HES Hartel Tank Terminal. Dit werd in de tweede week van januari gevolgd door het verklaren van het faillissement van het bijna afgebouwde complex. Als reden werden door HES verschillende tegenslagen genoemd, waaronder de coronacrisis en een brand die afgelopen zomer in het controlestation woedde. Dit leidde tot nog meer uitstel, met als gevolg dat er onvoldoende middelen beschikbaar waren om het project af te krijgen. “De oorzaak van het faillissement zullen wij nog goed onderzoeken. Vooralsnog lijkt het erop dat het bedrijf is gefailleerd doordat de kosten van de (af-)bouw van de terminal inmiddels, door verschillende oorzaken, zo hoog zijn geworden, dat zij in de bestaande business case niet terugverdiend en dus terugbetaald konden worden door de voorgenomen exploitatie”, licht curator Carl Hamm toe. 

Gesprekken

BP had gezien de vertragingen in de bouw laten weten dat het zich niet gebonden voelde aan de gemaakte afspraken met de HES Hartel Tank Terminal. Onderhandelingen tussen beide partijen volgden. “In de afgelopen maanden zijn de gesprekken geïntensiveerd met zowel de klant als de projectfinancieringsbanken om tot een oplossing te komen. Wij hebben naar alle mogelijke oplossingen gezocht waarmee de bouw van de terminal alsnog kon worden afgerond. Wij konden echter geen acceptabele oplossing vinden”, verklaart woordvoerder Esther Erkelens van HES International. Zij en de curator willen niet ingaan op de voorstellen die zijn besproken. BP laat weten geen commentaar te willen geven op het faillissement.

Olie-gerelateerde bedrijven

Volgens Hamm moet de terminal nu worden verkocht voor de waarde ervan in het economisch verkeer. “Op basis daarvan moet naar verwachting wél een rendabele exploitatie mogelijk zijn. De terminal wordt op dit moment door het bedrijf in overleg met financiers en ons snel afgeschaald en vervolgens ‘in de mottenballen gestopt’. Dat houdt in dat een klein team hem de komende maanden goed houdt, beveiligt tegen problemen, risico’s en achteruitgang. Intussen wordt een verkoopproces opgetuigd waarbij geïnteresseerde partijen de kans krijgen informatie op te vragen en zich een oordeel te vormen omtrent de bruikbaarheid en waarde van de terminal voor hun eigen bedrijf. Indien gewenst kunnen zij dan een bod doen om de terminal te kopen. Er is heel veel interesse voor de terminal, uit binnen- en buitenland. Het zijn overwegend olie-gerelateerde bedrijven die zich aanmelden. Wij verwachten op een termijn van tussen de drie en zes maanden de terminal te hebben verkocht.”

Betreuren

HES benadrukt dat de HES Hartel Tank Terminal in financieel opzicht ‘een volledig van de HES-groep gescheiden entiteit’ is. Erkelens: “Daarom heeft dit faillissement geen gevolgen voor de bredere activiteiten van HES International, die normaal blijven functioneren en sterk presteren. Er worden geen gevolgen verwacht voor klanten of werknemers van HES International op andere locaties. HES International zal haar strategische ambitie voortzetten door kansen te benutten die de energietransitie met zich meebrengt. Ook blijft het zich inzetten voor de verdere strategische ontwikkeling van haar Nederlandse en Europese locaties.” Natuurlijk, erkent zij dat het jammer is hoe de zaken zijn gelopen. “Wij betreuren enorm dat deze situatie is ontstaan. Wij hadden de terminal graag afgebouwd en geloven nog steeds dat dat voor alle partijen de beste oplossing was geweest.”

‘Tegenover successen staan mislukkingen’’

Voor curator Carl Hamm is een faillissement van een groot project als de HES Hartel Tank Terminal geen dagelijks werk. “Ieder faillissement is bijzonder”, zegt hij,” maar wij staan er ook weer niet van te kijken. Het is denkbaar dat een project niet van de grond komt of niet rendabel is te krijgen. Wij hebben al veel bedrijven gezien waar dat aan de hand was, van allerlei soort. Daarvoor kunnen allerlei oorzaken aan te wijzen zijn. Tegenover successen staan ook mislukkingen. Uiteindelijk is het toch een rekensom voor het bedrijf en de financiers. Wij proberen de boel eerst te redden – door partijen nieuwe afspraken te laten maken, vorderingen te laten afboeken en wellicht wat meer te laten betalen voor de later af te nemen producten – en als dat niet lukt de schade voor de betrokkenen zoveel mogelijk te beperken en de zaken netjes af te wikkelen.”

[/et_bloom_locked]

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!