Selecteer Pagina

Nieuw opslagbedrijf vestigt zich in Rotterdam

door | 12 nov, 2021 | Archief, Energie, Opslagtanks

English translation ->

Global Energy Storage (GES) neemt een deel van de Stargate Oil Terminal over van Gunvor in Rotterdam. Het dit jaar opgerichte opslagbedrijf richt zich op producten met een laag koolstofgehalte.

Gunvor schortte een aantal jaar geleden een investeringsprogramma op van enkele honderden miljoen euro’s in de raffinaderijen in Rotterdam en Antwerpen. Nu neemt nieuwkomer GES een substantieel deel van de Stargate Oil Terminal over van Gunvor. 

Plannen opslagbedrijf

Ook maakt GES bekend een terrein van 20 hectare in de haven te willen ontwikkelen. Het bedrijf heeft zowel brownfield- als greenfield-plannen. GES wil een nieuwe jetty aanleggen en infrastructuur voor de opslag van hernieuwbare brandstoffen, gasopslag, de productie van chemicaliën uit gas, groene en blauwe waterstof en ammoniak.

Invoer waterstof

Ceo Peter Vucins van GES verklaart: “Dit project moet een van de grootste koolstofarme ontwikkelingen worden in een industrieel knooppunt van wereldklasse, met het potentieel om de koolstofvoetafdruk van toekomstige activiteiten in de haven van Rotterdam aanzienlijk te verkleinen. Naast een nieuwe jetty die we willen ontwikkelen en een koolstofarme grondstoffeninfrastructuur, willen we ook deel gaan uitmaken van de logistieke keten die nodig is voor de invoer van blauwe en groene waterstof. Ik hoop dat dit een idee geeft van de omvang van onze ambities.”

Zie ook: Bedrijven maken zich klaar voor waterstofopslag

English translation

New storage company settles in Rotterdam

Global Energy Storage (GES) is taking over part of the Stargate Oil Terminal from Gunvor in Rotterdam. The storage company, founded this year, focuses on products with a low carbon content.

Gunvor suspended an investment programme of several hundred million euros in its Rotterdam and Antwerp refineries a few years ago. Now newcomer GES is taking over a substantial part of the Stargate Oil Terminal from Gunvor.

Brownfield and greenfield plans 

GES also announces its intention to develop a 20 hectare site in the port. The company has both brownfield and greenfield plans. GES wants to build a new jetty and infrastructure for the storage of renewable fuels, gas storage, the production of chemicals from gas, green and blue hydrogen and ammonia.

Import of hydrogen

CEO Peter Vucins of GES states: “This project aims to become one of the largest low-carbon developments at a world-class industrial hub, with the potential to significantly reduce the carbon footprint of future business in the Port of Rotterdam. Alongside a new jetty that we aim to develop and low-carbon commodity infrastructure, we are also looking to become part of the logistics chain needed to import blue and green hydrogen. I hope this gives a glimpse of the size of our ambitions.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!