Selecteer Pagina

Neste vervijfvoudigt productie duurzame kerosine

door | 30 apr, 2021 | Archief, Energie

English translation ->

Neste gaat de raffinaderij in Rotterdam klaarmaken voor de productie van grote hoeveelheden duurzame kerosine. Het Finse bedrijf investeert hier 190 miljoen euro in.

De raffinaderij van Neste in Rotterdam produceert nu nog voornamelijk hernieuwbare diesel. Door de raffinaderij te modificeren, wil het bedrijf er jaarlijks 500.000 ton duurzame kerosine gaan produceren uit afval en reststromen. 

Duurzame kerosine

Naar verwachting is de ombouw in de tweede helft van 2023 gereed, waarna in Rotterdam met de grootschalige productie van duurzame kerosine kan worden begonnen. Nu maakt Neste op jaarbasis 100.000 ton duurzame vliegtuigbrandstof. Het bedrijf is bezig ook de raffinaderij in Singapore uit te breiden. Als de projecten in Rotterdam en Singapore klaar zijn, kan Neste aan het eind van 2023 1,5 miljoen ton duurzame kerosine produceren.

‘Groeiende behoefte’

“Deze investering in Rotterdam is een volgende belangrijke stap voor Neste in de uitvoering van onze groeistrategie: een wereldleider worden in hernieuwbare en circulaire oplossingen”, licht Peter Vanacker toe, ceo bij Neste. “We hebben ons gecommitteerd om onze klanten te ondersteunen bij het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen met ten minste tot 20 miljoen ton in 2030. En aangezien de luchtvaartindustrie na het herstel van de COVID-19-pandemie waarschijnlijk weer een groeipad zal volgen, is er een groeiende behoefte en urgentie om actie te ondernemen met betrekking tot luchtvaartgerelateerde emissies. Hier bieden duurzame vliegtuigbrandstoffen een aanzienlijk potentieel.”

Zie ook: Neste maakt keuze voor Rotterdam wereldkundig

English translation

Neste increases production of sustainable aviation fuel fivefold

Neste is going to prepare the Rotterdam refinery for the production of large quantities of sustainable aviation fuel. The Finnish company is investing €190 million in this.

Neste’s refinery in Rotterdam currently produces mainly renewable diesel. By modifying the refinery, the company wants to produce 500,000 tonnes of sustainable aviation fuel annually from waste and residual flows.

Rotterdam and Singapore

The conversion is expected to be completed in the second half of 2023, after which large-scale production of sustainable aviation fuel can start in Rotterdam. Currently, Neste produces 100,000 tonnes of sustainable aviation fuel on an annual basis. The company is also expanding its refinery in Singapore. When the projects in Rotterdam and Singapore are completed, Neste will be able to produce 1.5 million tonnes of sustainable aviation fuel by the end of 2023.

Commitment

“This investment in Rotterdam is another important step for Neste in the execution of our growth strategy: to become a global leader in renewable and circular solutions”, explains Peter Vanacker, CEO at Neste. “We have made a commitment to support our customers to reduce greenhouse gas emissions by at least up to 20 million tons by 2030. And as the aviation industry is likely to resume on a growth trajectory after its recovery from the COVID-19 pandemic, there is a growing need and urgency to act on aviation-related emissions. Here sustainable aviation fuels offer considerable potential.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!