Tankopslagsector
Foto: Danny Cornelissen

‘Isoleren van opslagtanks is laaghangend fruit’

Bij woningen en kantoren is het laaghangend fruit als het gaat om besparingen die mogelijk zijn door een adequate isolatie inmiddels duidelijk. Dubbele beglazing en spouwmuurisolatie zijn bijzonder effectief en de investeringen verdienen zichzelf snel terug. Dat ook bij opslagtanks een dergelijke slag te maken valt, is veel minder bekend.

Tekst: Mels Dees

“Het isoleren van een tankdak kan op jaarbasis een energiebesparing opleveren van 40 tot 70 procent”, maakt Renate van Maaren, general manager bij het Nederlands Centrum voor Technische Isolatie (NCTI) duidelijk. “En als je weet dat op dit moment ongeveer de helft van de verwarmde tanks niet geïsoleerd is, dan is er een enorme besparing aan energie en dus kosten mogelijk en kunnen ondernemingen redelijk eenvoudig een verduurzamingsslag maken.”

Meer bevorderen

Zo eenvoudig als het klinkt is het helaas in de praktijk lang niet altijd. Meestal is de eigenaar van de opslagtank niet de degene die er producten in opslaat. “Er is overleg voor nodig en goede afstemming. Hoe wordt de investering in de isolatie verwerkt in de huurprijs en hoe profiteren beide partijen van de energiebesparing?” Dat is, maakt Van Maaren duidelijk, niet de enige uitdaging. “Het gebeurt regelmatig dat isolatie niet juist wordt aangebracht. Dan loopt regenwater bijvoorbeeld via een afvoer direct het isolatiemateriaal in. In dat geval heeft de hele operatie uiteindelijk weinig zin. Belangrijk is daarom dat bij het aanbrengen van een isolatiesysteem regelmatig geïnspecteerd wordt.”
De general manager benadrukt dat de overheid, maar ook contractors en plant owners – respectievelijk de huurders en de verhuurders van opslagtanks – het uitvoeren van onafhankelijke inspecties meer moeten gaan bevorderen. Dit zal mede helpen om het besparingspotentieel ten volle te kunnen benutten. Het NCTI kan hieraan een bijdrage leveren. “Een dergelijke inspectie is weliswaar niet gratis, maar heeft een korte terugverdientijd. De besparing per inspectie kan oplopen tot 200.000 m3 gas per jaar. En het levert de jaren erna een betere marge op – naast het feit dat een bedrijf de mvo-doelstellingen kan halen.”

Onafhankelijk opleiden

Het belang van adequate isolatie wordt de komende jaren steeds groter, weet Van Maaren. “De energietransitie en de daarmee gepaard gaande verduurzaming daagt ondernemingen uit kritisch naar hun isolatiepraktijk te kijken. Het is dan van belang dat een organisatie er voldoende kennis van heeft en in staat is op basis van het bestek van een installatie te bepalen hoe de meest optimale isolatie te realiseren is.”

Dat aspect is ingewikkelder dan het op het eerste gezicht lijkt, maakt ze duidelijk. “We zien te vaak dat een organisatie te beperkte kennis heeft van isolatiesystemen en of isolatiematerialen hebben. Daarom komt NCTI binnenkort ook met een training in materiaalkennis om zo invulling te geven aan een behoefte.”

Oudere opslagtanks

Een van de problemen die ze in de branche herkent betreft het feit dat opslagtanks lang worden gebruikt. “Veel installaties zijn gebouwd in een periode dat energiebesparing niet een heel groot issue was.” Daarnaast is een opslagtank als asset voor veel partijen niet een object waarin veel geïnvesteerd werd en wordt. “Je hebt daarom professionals nodig in een organisatie die duidelijk kunnen maken hoe een bepaalde manier van isoleren – of het vervangen van verouderde isolatie – kan bijdragen aan een optimale bedrijfsvoering.” Wat Van Maaren daarmee ook wil zeggen is, dat een oudere tank niet per se gesloopt of vervangen hoeft te worden om up-to-date te kunnen zijn.

Interne specialisten

Bij het woord inspecteurs, die bijvoorbeeld door NCTI getraind worden, dringt de associatie met externe, bezoekende controleurs zich wellicht op. De organisatie is echter juist sterk in het trainen van het eigen personeel van bedrijven conform de CINI-richtlijnen. “Zo leid je professionals op in het inspecteren en rapporteren van issues en het begeleiden van hun eigen interne collega’s bij het oplossen van problemen.” 

Het aanbod van het NCTI gaat echter nog verder, de organisatie ondersteunt bedrijven ook bij het schrijven van interne richtlijnen. Van Maaren: “Je hebt als bedrijf natuurlijk te maken met de CINI-richtlijnen, zoals die generiek gelden voor isolatiesystemen, maar je kunt daarnaast binnen de bedrijfsomgeving nog een richtlijn hebben over de inrichting van bepaalde processen. Denk daarbij bijvoorbeeld aan de specifieke kwaliteitscontrole. Onze organisatie denkt graag mee bij het opstellen van dergelijke richtlijnen.”

De inhouse trainingen ondersteunen dat proces. “Binnen organisaties hebben medewerkers echt wel van glas- of steenwol gehoord, maar daarmee houdt de kennis vaak op. Er is zoveel meer op de markt en er zijn zoveel betere resultaten te bereiken met kennis van zaken. Daaraan leveren wij graag een bijdrage.”

CINI-richtlijn

Een van de kernactiviteiten van NCTI is het opleiden van inspecteurs volgens de CINI-richtlijn. CINI staat voor Commissie Isolatie Nederlandse Industrie. Deze algemeen erkende autoriteit werd in 1989 opgericht en groeide sindsdien uit tot het standaardisatie-instituut op het gebied van thermische isolatie voor onder meer de (petro)chemie, procesindustrie en de elektriciteits-branche. Inspecties die uitgevoerd worden door NCTI zijn onafhankelijk van commerciële marktpartijen en er wordt op toegezien dat er geen verstrengeling van belangen is. Daarnaast kunnen de uitgevoerde inspecties ook van toegevoegde waarde zijn voor het (toekomstige) onderhoudsplan.