Spraakgestuurde hightech-helm

English translation ->

Mourik introduceert voor zijn afdeling industrial cleaning een spraakgestuurde hightech-helm. Eén medewerker hoeft een tank in, anderen kunnen vanuit kantoor meekijken.

De nieuwe helm is pas sinds kort in gebruik, meldt het Vlaamse Automation Magazine. Bij het reinigen van tanks, leidingen en reactoren draagt een medewerker van Mourik de hightech helm. Hiermee kunnen collega’s vanuit kantoor rechtstreeks meekijken en instructies geven.

Spraakgestuurde hightech-helm

Omdat de helm met behulp van spraak wordt bediend, heeft de drager de handen vrij voor het uitvoeren van werkzaamheden. Voor het oog hangt een schermpje, waarop instructieplannen en andere gegevens worden getoond. De helm werkt via wifi of het 4G-netwerk. 

Andere afdelingen

“Het spaart veel tijd en vermijdt onnodige verplaatsingen. Het is perfect mogelijk dat één iemand ter plekke is, terwijl drie collega’s op verschillende plaatsen hem assisteren. Je vermijdt dus dat je je met vier personen op de locatie moet bevinden”, zegt Dag Van Bruwaene van Mourik in Automation Magazine. Ook kunnen opdrachtgevers meekijken. Mourik overweegt de helm ook bij andere afdelingen in te zetten.

Zie ook: Mourik opent vestiging in Farmsum

English translation

Mourik introduces voice-controlled high-tech helmet

Mourik introduces a voice-controlled high-tech helmet for its industrial cleaning department. One employee needs to enter a tank, others can watch from the office.

The new helmet has only recently been in use, reports the Flemish Automation Magazine. When cleaning tanks, pipes and reactors, one employee of Mourik wears the high-tech helmet. It allows colleagues to watch and give instructions directly from the office.

Hands free

Because the helmet is operated by voice, the wearer has his hands free for work. A small screen is hung in front of the eye, displaying instruction plans and other information. The helmet works via wifi or the 4G network.

Other departments

“It saves a lot of time and avoids unnecessary travel. It is perfectly possible for one person to be on the spot, while three colleagues are assisting him in different places. So you avoid having four people on site”, says Dag Van Bruwaene of Mourik in Automation Magazine. Clients can also watch. Mourik is considering deploying the helmet in other departments as well.