Selecteer Pagina

Minister Jetten op werkbezoek bij Vopak

door | 28 okt, 2022 | Archief, Energie, Opslagtanks

Foto: still video Ministerie Economische Zaken en Klimaat

English translation ->

Minister Rob Jetten van Klimaat en Energie heeft een werkbezoek gebracht aan Vopak in de Botlek. Doel was om te zien hoe het tankopslagbedrijf energie bespaart.

“We hebben de minister alle initiatieven laten zien die wij nemen om onze energie verder te reduceren. We hebben hier een aantal ketels staan die stoom opwekken, die we gebruiken voor het verwarmen van onze tanks. We hebben gerealiseerd dat we vier van de twee tanks kunnen uitzetten. Hierdoor besparen we significant veel gas; ongeveer 1,4 miljoen kuub per jaar”, verklaart Janhein van den Eijnden, directeur van Vopak Botlek, in een video van het ministerie. 

Werkbezoek

Volgens Van den Heijden is de energiebesparingsplicht een stimulans voor Vopak om ‘verder te gaan met wat al is ingezet in het reduceren van energie’. “Tegelijkertijd betekent dat ook voor ons om te kijken naar nieuwe energieën, zoals op het gebied van waterstof, opslag van CO2 en ammoniak.” Bij het werkbezoek was ook DCMR Milieudienst Rijnmond betrokken. Christiaan de Laat, toezichthouder bij DCMR: “Wij checken of bedrijven zich aan de milieuregels houden, qua luchtuitstoot, emissies en geluid. Maar ook kijken we qua energieregels; of er geen energieverspilling plaatsvindt.” De toezichthouder is niet alleen actief op het vlak van toezicht en handhaving, maar biedt ook advies.  

Zie ook: Forse afschrijving Vopak op terminals

English translation

Minister Jetten on working visit to Vopak

Climate and Energy Minister Rob Jetten paid a working visit to Vopak in Rotterdam Botlek. The aim was to see how the tank storage company is saving energy.

“We showed the minister all the initiatives we are taking to further reduce our energy. We have a number of boilers here that generate steam, which we use to heat our tanks. We have realised that we can turn off four of the two tanks. This saves us a significant amount of gas; about 1.4 million cubic metres per year,” Janhein van den Eijnden, director of Vopak Botlek, explains in a Ministry video.

Incentive

According to Van den Heijden, the energy-saving obligation is an incentive for Vopak to “continue what has already been initiated in reducing energy”. “At the same time, it also means for us to look at new energies, such as in the field of hydrogen, CO2 storage and ammonia.” The working visit also involved DCMR Environmental Protection Agency Rijnmond. Christiaan de Laat, supervisor at DCMR: “We check whether companies comply with environmental regulations, in terms of air emissions, emissions and noise. But we also check in terms of energy rules; whether there is no energy wastage.” The supervisor is not only active in monitoring and enforcement, but also offers advice.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!