Selecteer Pagina

‘Miljarden aan investeringen lopen risico’

door | 9 mrt, 2021 | Archief, Energie

Investeringen

English translation ->

Als de Nederlandse overheid het stikstofprobleem niet snel oplost en doorzet in de energietransitie, dan dreigen 4,5 miljard euro aan investeringen in het Rotterdamse havengebied in gevaar te komen. Dit verklaart Allard Castelein van het Havenbedrijf Rotterdam.

In een door het havenbedrijf en Deltalinqs georganiseerd online verkiezingsdebat maakte Castelein zijn wensen nog eens kenbaar. Hij stelde dat de overheid nodig is voor het oplossen van het stikstofprobleem, het aanleggen van infrastructuur en het helpen van bedrijven met stimuleringsregelingen. “Maar ik mis de ambitie bij de overheid”, aldus Castelein.

Zekerheid

Victor van der Chijs, de nieuwe voorzitter van Deltalinqs, sloot zich bij deze woorden aan. Bedrijven die in Rotterdam investeren, willen zekerheid, zei hij. “Bijvoorbeeld op het gebied van stikstof. Komen die antwoorden er niet, dan gaan zij om zich heen kijken. Dan kan het zomaar zijn investeringen ergens anders landen.”

Investeringen

“4,5 miljard euro aan investeringen lopen risico”, verduidelijkte Castelein. “We zitten in een wedstrijd. Dan moet je concurrerend willen zijn. Elk gebrek aan besluitvaardigheid is een negatief punt.” Hij waarschuwde Den Haag ook om uit ‘medelijden’ – ‘bijvoorbeeld omdat ergens geen kazerne komt of een gebied zich achtergesteld voelt’ – besluiten te nemen. “Rotterdam heeft die hulp ook nodig.”

Zie ook: Bandenrecycler vanwege stikstof naar Chemelot

English translation

‘Billions in investments at risk’

If the Dutch government does not solve the nitrogen problem quickly and perseveres in the energy transition, 4.5 billion euro of investments in the Rotterdam port area are at risk. This is the opinion of Allard Castelein, CEO of the Port of Rotterdam Authority.

In an online election debate organised by the Port of Rotterdam Authority and Deltalinqs, Castelein reiterated his wishes. He stated that the government is needed to solve the nitrogen problem, to build infrastructure and to help companies with incentive schemes. “But I miss the government’s ambition”, Castelein said.

Nitrogen

Victor van der Chijs, the new chairman of Deltalinqs, concurred. Companies that invest in Rotterdam want certainty, he said. “For example, in the area of nitrogen. If they do not get those answers, they will look around. Then it may just be his investments land somewhere else.”

Competitive

“4.5 billion euros of investments are at risk,” Castelein clarified. “We are in a competition. Then you have to want to be competitive. Any lack of decisiveness is a negative.” He also warned The Hague against making decisions out of ‘pity’ – ‘for example, because somewhere there will be no barracks or an area feels disadvantaged’. “Rotterdam needs that help too.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!