10 vragen aan Bart Wouters (Meuva)

‘Met synergie ondernemen’

De uitvoering van een turnaround is topsport voor iedereen die erbij betrokken is, vindt Bart Wouters, operationeel manager bij Meuva. Het bedrijf is gespecialiseerd in asbestverwijdering- en sloopprojecten in de industrie. In Europoort Kringen licht Wouters de bijdrage toe die Meuva bij turnarounds kan leveren. Ook gaat hij in op het belang van een veilige werkomgeving, de voordelen van ontzorgen en duurzaam ondernemen.

  1. Wat biedt Meuva voor diensten aan?

“Meuva is gespecialiseerd en gecertificeerd in (petro-)chemische en industriële werkzaamheden. Wij ontlasten onze industriële opdrachtgevers op het gebied van asbestsanering, bodemsanering, demontage, (water)snij- en zuigtechniek. Van het slopen van energiecentrales, industriële ketelhuizen en raffinaderijen tot kleine specialistische werkzaamheden. We verbeteren onze diensten continu, met als resultaat dat we onze klanten de hoogste kwaliteit en veiligheid kunnen bieden.” 

  1. Welke klantengroepen bedienen jullie?

“Wij hebben een uitgebreide klantenkring in de industrie en bedienen daarmee diverse klantengroepen in onder meer de (petro-)chemie en energie. Maar ook in de civiele en infrasector kunnen wij ons mannetje staan.”

  1. Kun je iets vertellen over de historie van het bedrijf?

“Meuva is begonnen als uitzendbureau voor technisch personeel in de industrie. Sinds begin jaren ‘90 is Meuva uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande asbest- en demontagebedrijven van het land. Door acquisities van diverse ondernemingen waaronder Oranje en Schotte is de MSO Group ontstaan. Door onze krachten te bundelen in kennis, ervaring en dienstverlening ontzorgen wij opdrachtgevers wereldwijd volledig in het slopen tot het bouwrijp maken van locaties in de industriële en civiele sector. En dat alles op een zo duurzaam mogelijke manier. Dat noemen wij: ‘met synergie ondernemen’.”

  1. Op welke punten onderscheiden jullie je in de markt?

“Wij kunnen een breed gebied aan diensten aanbieden, waardoor wij onze opdrachtgevers totaal kunnen ontzorgen. Daarnaast vinden we het belangrijk een goede relatie te ontwikkelen en een win-win voor beide partijen te creëren. HSSE staat hoog in het vaandel en wordt binnen onze organisatie uitgedragen. Wij zijn uiterst flexibel, waardoor we snel kunnen schakelen in geval van wijzigingen en spoedopdrachten.” 

  1. Jullie hebben een Grondstoffenbank. Wat is dat precies en wat levert dit op?

“Duurzaam ondernemen is verankerd in ons dagelijks denken en doen. Dat wat wij doen, doen wij bewust en met oog voor mens, maatschappij en milieu. We scheiden vrijkomende materialen al bij de bron. Het merendeel bewerken wij vervolgens ter plaatse of op onze recyclinglocatie in Rotterdam tot secundaire grond- of bouwstof. Bijna alle materialen komen in aanmerking voor hoogwaardig hergebruik. En de grenzen van hoogwaardig hergebruik zijn nog niet bereikt. Daarom zijn we altijd proactief op zoek naar innovatieve manieren om onze grondstoffenbank uit te breiden. Om recycling verder te optimaliseren en materialen zo hoog mogelijk terug te plaatsen in de cirkel. Ons doel is om uiteindelijk 99 procent van alle vrijgekomen materialen te hergebruiken.”

  1. Wat voor bijdrage kan Meuva aan een turnaround leveren?

“Het uitvoeren van turnarounds is topsport voor iedereen die daarbij betrokken is. Meuva draagt bij door in oplossingen te denken en zorg te dragen voor het proces, waardoor de opdrachtgever optimaal wordt geholpen. Het doel is een positieve bijdrage te leveren aan een turnaround, op zowel een goede HSE performance als op voortgang. Om een voorbeeld te geven: Meuva levert mensen die multifunctioneel gecertificeerd en inzetbaar zijn op het gebied van sleutelen in combinatie met asbestverwijdering, waardoor de hands-on-tool-time optimaal is.”

  1. Hoe pakken jullie een turnaround aan?

“Hoe eerder Meuva in het proces betrokken wordt, des te beter. Daardoor kan er een goede scope worden bepaald en een goed uitvoeringsplan worden gemaakt, zodat we tijdig mensen en materieel ter beschikking hebben. Dit geeft de basis voor een goede uitvoering. Daarnaast hebben wij de flexibiliteit in de organisatie om goed in te kunnen spelen op verrassingen die in turnarounds wel eens gebeuren.”

  1. Hebben jullie recent een bijzondere of grote turnaround gedaan?

“We staan aan de vooravond van een grote turnaround bij een van onze opdrachtgevers. Wij zullen er op diverse fronten een bijdrage aan gaan leveren. De afgelopen periode is deze turnaround zorgvuldig voorbereid. De vorige turnaround dateert van 2020.”

  1. Hoe belangrijk is veiligheid op de werkvloer voor jullie?

“Gezondheid, veiligheid, milieu en kwaliteit [Health, Safety, Environment and Quality (HSEQ), red.] zitten in het DNA van Meuva. Een veilige werkomgeving en naleving van wet- en regelgeving zijn basiselementen in alle werkzaamheden. Meuva streeft naar een incidentvrije werkomgeving, iedere dag en overal. Het managementsysteem, gebaseerd op de ISO 9001-norm, heeft beheersing van de bedrijfsprocessen volgens de lokale wettelijke eisen als doel. Meuva heeft een team van specialisten voor ontwikkeling, implementatie en evaluatie van het HSEQ-managementsysteem. Het hele team is verantwoordelijk voor de naleving van de richtlijnen.”

  1. Hoe bereiden jullie je voor op de toekomst?

“Zoals ik al eerder vertelde, is duurzaam ondernemen bij Meuva verankerd in ons dagelijks denken en doen. Met het oog op een duurzame toekomst. Daarnaast zetten we ons in voor binding met en ontwikkeling van ons personeel, het vergroten van onze inzetbaarheid voor de vraag van onze klanten, maar ook in het licht van de huidige energietransitie voor een sustainable bedrijfsvoering.”