Waterstoffabrieken
Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

Bedrijven die zich niet aan de wet houden, nemen na bestuurlijke handhaving van DCMR alsnog hun maatregelen. Pas in 5 procent van de gevallen komt het tot een boete.

Dat meldt DCMR op basis van cijfers van de afdeling Toezicht en Handhaving over 2020. Bij bestuursrechterlijke handhaving worden lasten onder dwangsom opgelegd. In 95 procent van de 314 gevallen namen bedrijven alsnog maatregelen. Hierdoor voorkwamen zij dat een dwangsom moest worden betaald.

Bestuurlijke handhaving

De 5 procent die in gebreke bleef, moest wel een boete betalen. Het voorbije jaar werd voor 384.000 euro aan dwangsommen geïnd door de milieudienst. Vijf van deze zeventien gevallen betroffen locaties van een bedrijf. DCMR zegt vorig jaar minder handhavingszaken te hebben behandeld dan in de jaren ervoor. Ook houden de meeste van de tienduizenden ondernemers in de Rijnmond zich aan de wet. Maar een klein deel reageert niet op aanschrijvingen van de DCMR. Daarop kan een last onder dwangsom worden opgelegd.

Zie ook: Te verwachten overlast op vernieuwde website DCMR

English translation

Usually no fine after administrative enforcement by DCMR

Companies that do not comply with the law usually take their measures after administrative enforcement by DCMR. Only in 5 percent of the cases a fine is imposed.

DCMR reports this based on figures from the Supervision and Enforcement Department for 2020. In the case of administrative enforcement, orders for penalty payments are imposed. In 95 percent of the 314 cases companies took measures after all. As a result, they avoided having to pay a penalty.

Fewer cases

The 5 percent who failed to take action did have to pay a fine. Last year, the environmental department collected EUR 384,000 in penalties. Five of these seventeen cases involved locations of a company. DCMR says it handled fewer enforcement cases last year than in previous years. Most of the tens of thousands of entrepreneurs in Rijnmond comply with the law. But a small number of them do not respond to notices from the DCMR. This can lead to the imposition of an order under penalty clause.