Selecteer Pagina

Meer kolen en biomassa naar energiecentrales

door | 19 okt, 2021 | Archief, Energie, Haven

Foto: Danny Cornelissen

English translation ->

In de haven van Rotterdam is in de eerste negen maanden van 2021 beduidend meer kolen en biomassa overgeslagen. Dit gaat naar energiecentrales, nu gas duur is en windparken minder elektriciteit opwekken.

Het Havenbedrijf Rotterdam laat weten dat de overslag van goederen in het derde kwartaal met 14,6 procent is gestegen naar 118,5 miljoen ton. Over de eerste drie kwartalen komt de overslag op 350,1 miljoen ton uit, wat een stijging van 8,6 procent betekent in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Volgens ceo Allard Castelein van het havenbedrijf laten deze cijfers zien dat de economie verder aantrekt.

Kolen en biomassa

In vrijwel alle segmenten trekt de overslag aan. Het grootst is de stijging in de overslag van kolen (+48,4 procent). Ook de overslag van biomassa (+18,7 procent) nam sterk toe. Dit is bestemd voor kolencentrales, die relatief meer draaien omdat in deze periode minder windstroom wordt geproduceerd en aardgas schaars en prijzig is.

Gunstige raffinagemarges

Nu de vraag naar staal na de coronacrisis weer toeneemt, is ook de overslag van ijzererts en schroot (+42 procent) sterk gestegen. Omdat de marges voor raffinaderijen gunstig zijn, nam ook de overslag van ruwe olie (+4,3 procent) en minerale olieproducten toe (+13,5 procent). De overslag van containers steeg met 7,8 procent (in TEU). Alleen de overslag van agribulk (-12,8 procent) en LNG (-1,8 procent) daalde.

Zie ook: Derde termijn voor Castelein bij havenbedrijf

English translation

More coal and biomass to power plants

In the first nine months of 2021, the port of Rotterdam transhipped significantly more coal and biomass. This is going to power plants, now that gas is expensive and wind farms are generating less electricity.

The Port of Rotterdam Authority announced that the transhipment of goods in the third quarter increased by 14.6 percent to 118.5 million tonnes. Over the first three quarters, transhipment amounted to 350.1 million tonnes, which is an increase of 8.6 percent compared to the same period last year. According to CEO Allard Castelein of the port authority, these figures show that the economy continues to recover.

Coal and biomass

Transhipment is picking up in almost all segments. The greatest increase was seen in the transhipment of coal (+48.4 percent). Transhipment of biomass (+18.7 percent) also increased strongly. This is destined for coal-fired power stations, which run relatively more because less wind power is produced in this period and natural gas is scarce and pricey.

Margins for refineries

Now that the demand for steel is on the rise again after the corona crisis, the transhipment of iron ore and scrap metal (+42 percent) also increased strongly. Because the margins for refineries are favourable, the transhipment of crude oil (+4.3 percent) and mineral oil products also increased (+13.5 percent). Container transhipment increased by 7.8 percent (in TEU). Only the transhipment of agribulk (-12.8 percent) and LNG (-1.8 percent) decreased.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!