Selecteer Pagina

Mainnovation

door | 3 jan, 2022 | Bedrijveninfo

Roadmap Asset Management 

‘Een heel logisch groeimodel naar best practice’

Met behulp van de Roadmap Asset Management kunnen bedrijven in de petrochemie hun asset management-processen stap voor stap verbeteren. Mark Haarman, managing partner bij Mainnovation, licht de achtergrond toe van het document, vertelt over de praktische toepasbaarheid van de roadmap en benadrukt nog eens het belang van goed asset management.

Mainnovation heeft afgelopen zomer de Roadmap Asset Management gepresenteerd. Waarom was het nodig die te maken?

“Laat ik bij het begin beginnen. In 2015 hebben wij namens de EU de restlevensduur van fabrieken in verschillende sectoren gemeten, onder andere in de chemie. We hadden daarvoor tientallen bedrijven geïnterviewd. Daaruit bleek dat 46 procent van de Nederlandse chemische installaties binnen tien jaar het einde van haar levensduur zou bereiken. Vervolgens hebben wij in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat een nulmeting uitgevoerd naar de staat van de assets in de Nederlandse (petro)chemie. VNCI, VNPI en VOTOB waren hier nauw bij betrokken. Vijftig van de 137 (petro)chemische bedrijven in Nederland hebben eraan meegewerkt. Uit het in 2019 gepubliceerde rapport kwam naar voren dat de totale restlevensduur met 25 procent was verlengd. In plaats van 46 procent bleek slechts 21 procent binnen tien jaar het eind van de levensduur te bereiken. Voor ons waren deze uitkomsten een enorme verrassing. In plaats van ageing had er verjonging plaatsgevonden! De verklaring hiervoor was dat er fors in fabrieken was geïnvesteerd. Bedrijven hadden hier processen voor ingericht, wat wij asset management noemen. Je kunt wel in een fabriek investeren, maar er zijn processen nodig om ervoor te zorgen dat het geld goed wordt besteed. Bepaal tijdig welke assets het einde van de levensduur gaan bereiken en neem maatregelen. Dit kun je doen door deze simpelweg te vervangen, levensduurverlenging toe te passen of te moderniseren. Na dit laatste onderzoek kregen wij van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat het verzoek om met de koplopers om de tafel te gaan zitten. Zou het mogelijk zijn om generieke processen te definiëren, waar ook de volgers in de sector baat bij hebben?”

Hoe zien deze processen eruit?

“Wij kwamen er al snel achter dat je te maken hebt met kleine, grote, professionele en minder professionele technische diensten van fabrieken die single site zijn of deel uitmaken van (internationale) multi-site ondernemingen. Het inrichten van alleen een proces was dus niet voldoende, we moesten een roadmap bedenken. Het asset management-procesmodel bestaat uit negen stappen. Het begint met het vaststellen van het Long Term Asset Plan. Dit geeft een overzicht van het totale werkaanbod met een langetermijnhorizon afgestemd op de levensduur van de assets. Vervolgens kom je bij de actieve levensduurbewaking, die zeker aan het eind van de levensduur intensief is. Hierdoor krijg je inzicht in hoe lang een asset nog mee gaat. De derde stap is de jaarlijkse Strategische Asset Portfolio Analyse, waarbij de plannen voor de asset base worden gekoppeld aan de bedrijfsstrategie en externe ontwikkelingen. Je kijkt dan niet alleen naar technische, maar ook naar economische veroudering: zijn de onderhoudskosten te hoog? Ook spelen commerciële – is er nog wel vraag naar het product? – en juridische veroudering mee: wat als een asset niet meer aan nieuwe wetgeving voldoet? Hieruit ontstaan ideeën, die tot projecten kunnen leiden. Na het uitvoeren ervan is het weer tijd om het Long Term Asset Plan te updaten. Verder moet je de data van de assets goed op orde hebben. Soms hoef je geen projecten uit te voeren, maar is het verbeteren van de reliability engineering afdoende om ageing te voorkomen. Ook moet je de uitvoering van de projecten bewaken. Op elk van deze blokjes hebben wij volwassenheidsniveaus gezet, aan de hand waarvan bedrijven hun processen kunnen inrichten.”

Asset management procesmodel (hoofdstappen) 

Bron: Mainnovation

Welke vier volwassenheidsniveaus onderscheidt de roadmap?

“Het eerste volwassenheidsniveau is de beheerste onderhoudsorganisatie, die minimaal nodig is om asset management te kunnen bedrijven. Het tweede volwassenheidsniveau is de basis asset management-organisatie, gevolgd door de professionele asset management-organisatie. Het vierde volwassenheidsniveau noemen we de best practice asset management-organisatie Met behulp van een checklist kunnen bedrijven uitvinden in welk volwassenheidsniveau zij zich voor deze processen bevinden. Dit levert webdiagrammen op, waarop je kunt zien waar je staat. Dit kun je ook met andere bedrijven vergelijken. Vervolgens ga je kijken waar het ambitieniveau ligt. Dat hoeft niet altijd level vier te zijn; soms is level twee of drie ook voldoende. Wanneer er minder druk op resources is, hoef je geen strak proces te hebben. Of in een fabriek met een simpele productielijn hoef je geen ingewikkelde innovaties op het gebied van asset management te implementeren. In de roadmap staat kwalitatief beschreven hoe je op de genoemde aspecten naar een hoger level kunt gaan. Zo hebben wij geprobeerd om het praktisch te houden, wat ook de opdracht was van de stuurgroep [die bestaat uit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, VNCI, VNPI, VOTOB en Safety Delta Nederland, red.]. De roadmap is een praktisch handvat geworden, waarmee niet de koplopers, maar vooral de overige bedrijven in de sector aan de slag kunnen.”

Kun je een voorbeeld geven hoe het volwassenheidsniveau van een bepaald proces valt te verbeteren?

“Asset data is enorm belangrijk voor asset management. Je moet weten wat de verwachte restlevensduur van je assets is. Een goed asset register is daarbij belangrijk. Bij een beheerste onderhoudsorganisatie zit dat in een enterprise asset management (EAM)-systeem. Als er in fysieke zin iets aan de asset wijzigt, moet je dat in het asset register bijhouden. Dit noem je management of change, wat je minimaal op orde moet hebben. Wil je echter de stap maken naar een basis asset management organisatie, dan moet je het asset register ook vullen met informatie over de levensduur en financiële kenmerken. Wanneer is de installatie gebouwd en geïnstalleerd, wat is de verwachte einde levensduur, wat kost vervanging? Dit zijn drie elementaire vragen, maar je moest eens weten hoeveel bedrijven dat niet doen. Het is een simpele quick win om dit proces naar level 2 te brengen. Mooier nog is het als je er jaarlijks actuele conditiedata aan toevoegt en er een asset health indicator van maakt. Dan kun je zien wanneer de conditie van een asset in het oranje of rood komt. Automatisch wordt aangegeven wanneer je een asset moet vervangen. Veel onderhoudsorganisaties sturen op de termijnen die de leverancier hen meegeeft. Dat terwijl je door periodiek meten kunt weten hoe lang een asset meegaat, door conditiebewaking realtime kunt monitoren en door predictive analytics onderhoud kunt voorspellen. Op verschillende paden is de roadmap een heel logisch groeimodel naar best practice.”

In hoeverre hebben bedrijven uit de (petro)chemische sector aan de Roadmap Asset Management meegewerkt?

“Ik ben er trots op dat de roadmap tot stand is gekomen op basis van input uit de praktijk. Verschillende grote bedrijven zijn eerlijk geweest over wat heeft gewerkt en wat niet, zoals DSM, BASF, MOT, ETT, Sitech, OCI Nitrogen, BP, Fibrant, SABIC en Nouryon. Je ziet dat asset management in aanzien en belang toeneemt bij bedrijven. Een goede zaak, want door asset management goed toe te passen, krijg je echt onderscheidend vermogen.”

Wat zijn mogelijke vervolgstappen nu de roadmap er is?

“Safety Delta Nederland heeft plannen om de implementatie van de roadmap te stimuleren. Denk aan trainingen, info-sessies of peer-to-peer coaching.”

Hoe is de roadmap ontvangen?

“Wij kregen veel vragen of er ook een Engelse versie beschikbaar is. Bedrijven blijken het internationaal te willen uitrollen, wat een signaal is dat ze ermee aan de slag zijn gegaan. Ik ben ook blij met de uitspraken van staatssecretaris Stientje van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat [in juli is zij opgevolgd door Steven van Weyenberg, red.], die het belang van asset management voor deze sector heeft benadrukt. Veel initiatieven, zoals deze, ontstaan uit een bedreiging. Het mooie van deze roadmap is dat die uit iets moois voorkomt: er is verjonging opgetreden. We hebben uitgevonden hoe dat is gedaan en proberen dat nu uit te rollen.”

Wie is Mark Haarman?

Mark Haarman richtte samen met Guy Delahay in 2000 Mainnovation op. Haarman is (mede-)auteur van de boeken ‘VDM, nieuw geloof in onderhoud’ (2003) en ‘VDMXL en Value Driven Maintenance & Asset Management’ (2015). De door Mainnovation ontwikkelde methode voor asset management en value driven maintenance wordt wereldwijd erkend en toegepast. Haarman is regelmatig spreker op congressen en seminars in binnen- en buitenland en geldt als een autoriteit op het gebied van asset management en maintenance.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!