Selecteer Pagina

LyondellBasell verscherpt duurzaamheidsdoelstellingen

door | 19 dec, 2022 | Duurzaamheid, Haven, Nieuws, Petrochemie

De fabriek van LyondellBasell in Wesseling (D). (Foto: LyondellBasell)

English translation ->

LyondellBasell laat weten haar duurzaamheidsdoelstellingen te verscherpen. Op de korte termijn heeft dit voor de fabriek in Rotterdam geen directe gevolgen.

Het Amerikaanse bedrijf wil het doel om in 2030 de uitstoot van broeikasgassen voor scope 1 en 2 te verminderen, verscherpen van 30 naar 42 procent ten opzichte van 2020. Ook wil LyondellBasell een verminderde scope 3 broeikasgasemissie van 30 procent gaan hanteren in vergelijking met 2020. Het doel om in 2050 de wereldwijde uitstoot van scope 1- en 2-broeikasgassen naar nul te brengen, blijft onveranderd, aldus het bedrijf. Verder is LyondellBasell van plan om in 2030 driekwart van de benodigde elektriciteit uit koolstofarme energie te betrekken.

Duurzaamheidsdoelstellingen

Op korte termijn zet de producent een aantal stappen. Zo sluit het in Texas vier stroomafnameovereenkomsten af, die jaarlijks goed zijn voor 400.000 ton scope 2-broeikasgasemissies van het bedrijf. Daarnaast gaat het het gebruik van steenkool uitfaseren bij de fabriek in Wesseling (D). Dit doet de scope 2-broeikasgasemissies met circa 170.000 ton verminderen. In december volgend jaar sluit LyondellBasell de raffinaderij in Houston, wat grote broeikasgasemissieverminderingen tot gevolg heeft.

Gedisciplineerde aanpak

Ceo Peter Vanacker in een toelichting op de plannen: “Wij geloven dat een ambitieuzere doelstelling voor verminderde BKG-emissies haalbaar is en aanzienlijke waarde zal scheppen voor al onze stakeholders. De uitstoot verminderen en tegelijkertijd een Circular and Low Carbon Solutions-activiteit van wereldklasse uitbouwen is nodig om te voldoen aan de eisen die we in de hele waardeketen zien. Deze aanpak is niet alleen goed voor de samenleving, maar ook voor het bedrijfsleven. Wij zullen een gedisciplineerde aanpak volgen om prioriteit te geven aan projecten met een hoge return en zullen blijven voldoen aan onze rendementsverwachtingen.”

Zie ook: LyondellBasell rondt Circular Steam Project af

English translation

LyondellBasell tightens sustainability targets

LyondellBasell announces it is tightening its sustainability targets. In the short term, this has no immediate impact on the Rotterdam plant.

The US company wants to sharpen its target to reduce scope 1 and 2 greenhouse gas emissions by 2030 from 30 to 42 per cent compared to 2020. LyondellBasell also wants to adopt a reduced scope 3 greenhouse gas emission rate of 30 per cent compared to 2020. The goal of bringing global scope 1 and 2 greenhouse gas emissions to zero by 2050 remains unchanged, the company said. Furthermore, LyondellBasell plans to source three quarters of its electricity needs from low-carbon energy by 2030.

Number of steps

In the short term, the producer is taking a number of steps. For instance, it is entering into four power purchase agreements in Texas, accounting for 400,000 tonnes of scope 2 greenhouse gas emissions from the company each year. It is also going to phase out the use of coal at its Wesseling (D) plant. This will reduce scope 2 greenhouse gas emissions by about 170,000 tonnes. In December next year, LyondellBasell will close its Houston refinery, resulting in large greenhouse gas emission reductions.

Disciplined approach

Commenting on the plans, CEO Peter Vanacker said: “We believe a more ambitious GHG reduction target is achievable and will create substantial value for all of our stakeholders. Reducing emissions while simultaneously building a world-class Circular and Low Carbon Solutions business is needed to meet the demands we are seeing throughout the value chain. This approach is not only good for society, but also good for business. We will follow a disciplined approach to prioritize high-return projects and will continue to meet or exceed our return expectations.”

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!