Julietta D
Foto: Flying Focus

English translation ->

Smit Salvage en Multratug hebben het losgeslagen bulkschip Julietta D geborgen. Het vaartuig is gisteren naar de haven van Rotterdam gesleept.

De Julietta D kwam maandag tijdens de storm Corrie in de problemen. Nadat voor de kust bij IJmuiden het anker brak, botste het met een ander schip. De Julietta D maakte water, waarop de bemanning door een helikopter werd geëvacueerd. Het bulkschip dreef daarna stuurloos over de Noordzee.

Julietta D

Smit Salvage zette via een helikopter vier medewerkers aan boord van het schip. Met behulp van een sleepboot kon worden voorkomen dat de Julietta D op de kust van Monster liep. Vervolgens werd met behulp van een sleepboot van Multratug en van Boskalis – het moederbedrijf van Smit Salvage – een goede sleepverbinding gerealiseerd. Om half drie dinsdagmiddag arriveerde het schip bij ADM in de Beneluxhaven.

Zie ook: Bergers Boskalis trekken vastgelopen containerschip vlot

English translation

Julietta D back in safe harbour

Smit Salvage and Multratug have salvaged the derailed bulk carrier Julietta D. The vessel was towed to the port of Rotterdam yesterday.

The Julietta D ran into trouble on Monday during the storm Corrie. After its anchor broke off the coast at IJmuiden, it collided with another ship. The Julietta D made water, whereupon the crew was evacuated by helicopter. The bulk ship then drifted adrift over the North Sea.

Tug connection

Smit Salvage used a helicopter to put four employees on board the ship. A tugboat was used to prevent the Julietta D from running into the coast of Monster. Tugs from Multratug and Boskalis – Smit Salvage’s parent company – then made a good tug connection. At half past two Tuesday afternoon the vessel arrived at ADM in the Beneluxhaven.