Selecteer Pagina

Lange termijn is niet altijd even evident…

door | 1 jun, 2022

Als ceo van een oud familiebedrijf met haar wortels in de Rotterdamse logistiek, ben ik me enorm bewust van het feit dat resultaten uit het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Door een sterke focus op innovatie, medewerkers en onze klanten bestaan wij al 208 jaar! Als familiebedrijf zet je in op lange termijn, duurzame rendementen en neem je langetermijneffecten altijd mee in een strategie.

Tekst: Ellen van Dam

In de huidige maritieme wereld ondervinden wij enorme uitdagingen. Ten eerste, COVID-19, het heeft ons met de neus op de feiten gedrukt. Logistieke ketens kunnen vraag en aanbod slecht bij elkaar brengen in tijden van een wereldwijde pandemie. Deze periode gaf een totale ontwrichting van verschillende schakels in de keten met torenhoge prijzen tot gevolg. Ten tweede werpt de oorlog in Oekraïne de vraag op of afhankelijkheid van mogendheden, waar wij niet het ideële gedachtegoed mee delen, wel de juiste is. Hoe kunnen wij onze eeuwenlange ervaring in de internationale handel inzetten om deze twee prangende kwesties het hoofd te kunnen bieden? Alles moet in de huidige wereld sneller, flexibeler en goedkoper, maar is dat allemaal wel mogelijk? 

Hoewel, er is ook een keerzijde, tijden als deze zijn een voedingsbodem voor ondernemers die kansen zien, juist in een veranderende wereld. Mooie innovaties die handvatten creëren voor transities, ook in de logistieke maritieme sector. Neem digitalisering als voorbeeld. Van oudsher is de logistieke sector er een waarin persoonlijke relaties nog op waarde worden geschat, gelukkig! Maar waarin ook waardepapieren nog fysiek worden verstuurd en veel handmatig werk wordt verricht. Disruptieve ontwikkelingen verschijnen nu wel aan de horizon, maar staan (vaak) nog in de kinderschoenen. Daarbij nog opgemerkt dat kruisbestuiving tussen ‘ervaren rotten’ en ‘jonge honden’ best beter kan. Kortom, hoe krijgen wij deze sector weer aantrekkelijk voor talent? Vele vragen, maar er liggen gelukkig ook ‘antwoorden’ in het verschiet. Ontwikkelingen zoals ‘blockchain’ en dan met name ‘smart contracts’ kunnen een constructieve disruptie te weeg brengen. Ook meteen een bijdrage aan onze energietransitie geven met minder inmenging van banken, echt de 24/7 economie verstevigen. Hiermee worden wereldwijde markten ook voor kleine spelers toegankelijk. We hebben nog een weg te gaan, ‘blockchain’-techniek en digitalisatie zijn nog verre van energiezuinig en van omarming is nog geen sprake, maar er gloort hoop. 

Transparantie in de keten en in processen is naar mijn mening ‘key’ om meer innovatie in processen en in ketens te creëren. Het verzamelen en tot waarde maken van data wordt steeds belangrijker om de concurrentie aan te kunnen blijven gaan. Hierdoor worden kosten gereduceerd en wordt verspilling in de ketens voorkomen. Data zou naar mijn idee vaker moeten worden gedeeld en ingezet om bedrijf – en sectoroverstijgende verbeteringen te kunnen faciliteren. Waardoor je bouwstenen krijgt voor oplossingen voor de duurzaamheidsuitdagingen waar de wereld nu voor staat. Helaas zie je nog te vaak dat multinationals angstvallig blijven zitten op ‘hun’ data, dit om hun positie te beschermen? In plaats daarvan kunnen we door delen, zaken over een andere as benaderen en zaken hernieuwd veilig stellen voor toekomstige generaties. Jonge bedrijven met mogelijke disruptieve diensten en producten kunnen hier een waardevolle rol spelen. Crossovers van andere bedrijfstakken, waarin de platformeconomie al menig sector blijvend heeft veranderd, zouden ook aanstaande kunnen zijn in de logistieke maritieme sector. Verschillende initiatieven zijn al in de markt bekend. Dit zou weleens de broodnodige stap kunnen zijn om de logistieke maritieme sector weer ‘sexy’ te krijgen en ‘human capital’ aan te trekken! 

Als voorzitter van de Rotterdamse Ondernemersprijs ben ik de afgelopen tijd verwend met mooie inkijkjes in vele Rotterdamse bedrijven. Ik ben niet meer verbaasd over het feit dat wij als Rotterdammers snel kansen zien, handen uit de mouwen steken en een zeer volwassen ‘getting things done’-mentaliteit hebben. Er is duidelijk een voedingsbodem in Rotterdam om de blockchain-gedachte te kunnen versnellen, juist ook door de menselijke servicekant te benadrukken. Wij hebben zoveel ervaring én zijn goed in internationaal intercultureel zaken doen. We staan al open voor kruisbestuiving tussen verschillende bedrijfstakken, verschillende expertises en generaties. De maritieme wereld is nog niet klaar (misschien wel nooit helemaal) voor alleen maar gedigitaliseerde processen waar geen menselijke ‘touch’ meer bij komt. Juist de mens én digitalisatie, hand in hand, geven een enorme ‘competitive edge’! Dit alles geeft mij als mens en ondernemer het vertrouwen dat wij in regio Rotterdam goede stappen zetten in vernieuwen, versnellen en verbinden met de menselijke maat in het oog… voor vele generaties die nog komen, hoewel het voor mij nog wel iets sneller mag. Kortom, tempo maken met oog voor de lange termijn ook al is het niet altijd evident. 

Ellen van Dam is ceo van Cornelder Holding BV, voorzitter Rotterdamse Ondernemersprijs en dagelijks bestuurslid Rotterdam Maritime Board.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!