Selecteer Pagina

‘Kijk breder naar grote decarbonisatieprojecten’

door | 5 sep, 2023 | Duurzaamheid, Energie, Nieuws, Waterstof

Grote decarbonisatieprojecten zouden niet alleen moeten worden beoordeeld op de doorlooptijd en kosten, maar ook op andere aspecten. Dit stellen stakeholders die zijn betrokken bij de aanleg van vier grote energie-infrastructurele projecten.

De Nederlandse afdeling van de World Energy Council interviewde voor een recent onderzoek stakeholders die zijn betrokken bij de aanleg van het offshore windpark Hollandse Kust Zuid, de groenewaterstoffabriek Holland Hydrogen I, Porthos en WarmtelinQ.

Perspectieven decarbonisatieprojecten

Hieruit komt naar voren dat de traditionele manieren om deze grote projecten te evalueren niet meer voldoen, zo stellen de respondenten. Er moet breder worden gekeken dan alleen naar budget en doorlooptijd. Ook de korte- en langetermijneffecten op omwonenden, de natuur en maatschappij als geheel zouden moeten worden meegewogen. De World Energy Council verdeeld de verschillende perspectieven in zes pijlers: milieu, maatschappij, bestuur, technologie en energiezekerheid.

Merkwaardig

“Uit de diepte-interviews die wij voerden met vijftien direct betrokkenen bij vier grote projecten in Zuid-Holland, kwam naar voren dat de thema’s die in de zes genoemde pijlers vallen, telkens terugkerende onderwerpen zijn”, licht Jan Willem Velthuijsen toe, hoofdeconoom bij PwC en lid van de World Energy Council. “En ofschoon ze door iedereen als belangrijk worden ervaren voor het realiseren van de doelen, maken ze merkwaardig genoeg vaak geen deel uit van de evaluatiecriteria voor die projecten. Uit de gesprekken bleek duidelijk dat een nieuw evaluatieraamwerk nodig is dat flexibel is en dat criteria kan incorporeren die in de nabije toekomst belangrijk worden. Het nauwgezet en gedetailleerd meten van de voortgang van grote industriële decarbonisatieprojecten is een vak apart, maar ook een vak dat nog moet worden ontwikkeld.”

Zie ook: Groen licht voor Porthos

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!