Selecteer Pagina

Kenbri Fire Fighting

door | 6 okt, 2022 | Bedrijveninfo

Blusschuimtransitie met gedegen plan

Naar verwachting wordt vanaf januari 2023 de productie, het verhandelen en het gebruik van PFAS-houdende producten fors ingeperkt. Het Europese chemie-agentschap ECHA heeft een PFAS-restrictie uitgewerkt die vanaf 1 januari 2023 van kracht wordt en die grote impact zal hebben.

Tekst: Christel Schiphorst

Hans Huizinga, adviseur bij Kenbri Fire Fighting op het gebied van blusschuim, steekt van wal: “Al ruim vijf jaar informeren wij bedrijven en veiligheidsregio’s over de grootschalige verandering die op komst waren rondom het gebruik van fluorhoudend blusschuim. Vele organisaties hebben er tot nu toe echter voor gekozen om maatregelen aangaande de transitie van fluorhoudende naar fluorvrije materialen vooruit te schuiven. De wetgeving is nu echter duidelijk, evenals het tijdpad.” 

ECHA geeft in de restrictie een tijdpad voor de uitfasering van PFAS in blusschuim opgenomen. Dat tijdpad maakt duidelijk dat Seveso-bedrijven nog tien jaar de tijd hebben om definitief over te schakelen op fluorvrije alternatieve blusmiddelen. PFAS-houdend blusschuim mag in die overgangstijd nog wel worden gebruik . De genoemde transitietermijnen gaan echter wel vergezeld van zeer strenge voorwaarden, waaronder PFAS-houdend schuim mag worden gebruikt of in opslag gehouden. Dit alle moet zijn vastgelegd in een schuimtransitieplan.

Klokt tikt

“De klokt tikt”, zegt Huizinga, “de gebruikers moeten gedurende de transitiefase een locatiespecifiek ‘managementplan voor PFAS-houdend blusschuim’ opstellen, waarin gedetailleerd is beschreven voor welke doeleinden en scenario’s het schuim wordt toegepast, op welke wijze het schuim wordt ingezet en hoe het opruimen van schuimresten en verontreinigingen en het grondig reinigen van de gebruikte brandbestrijdingsmaterialen zijn geborgd. Deze plicht gaat zes maanden na het van kracht worden van de regelgeving in. Dat zou dus al in juli 2023 aan de orde zijn.” 

Hans Huizinga

Krachten bundelen

“Gelukkig hebben bedrijven als het onze, in samenwerking met andere spelers zoals Arcadis en Kappetijn Safety Services, al geruime tijd voorbereidingen getroffen om ervoor te zorgen dat Seveso- en BRZO-bedrijven kunnen voldoen aan de regelgeving. Het artikel van Kappetijn, elders in Europoort Kringen geeft een heldere omschrijving en stappenplan aangaande de schuimtransitie en het managementplan. Onze samenwerking, onder de naam PFAS Cleaning & Treatment Solutions (www.pfasoplossingen.nl) verenigt bedrijven met verschillende disciplines, die allemaal nodig zijn om te kunnen voldoen aan de wet- en regelgeving”, aldus Huizinga. 

Voertuigen reinigen

Naast advisering en verkoop van fluorvrij blusschuim heeft Kenbri daarom recent een extra dienstverlening toegevoegd aan het toch al brede pakket. Het betreft het reinigen van schuimblusvoertuigen op haar vestiging in Numansdorp. De speciaal ingerichte cleaning-faciliteit is ondertussen al volgeboekt tot medio februari volgend jaar. 

In het kort gaat het als volgt in het werk: Om de uitwisseling van het blusschuim grondig aan te pakken, wordt eerst de inhoud van de schuimtank geledigd en veilig afgevoerd. Daarna wordt het gehele systeem doorgespoeld met water, volgens een vast omkaderd procedé.

Omdat het reinigen van een blussysteem met alleen water niet optimaal effectief is voor het verwijderen van PFAS, kan een extra reinigingsstap worden toegevoegd, op basis van een door Arcadis opgesteld reinigingsprocedé, dat gebaseerd is op het gefaseerd spoelen van het schuimblusvoertuig met verschillende concentraties van een speciaal door Arcadis ontwikkelde reinigingsvloeistof.  

Maar het reinigen van schuimblusvoertuigen is slechts één van de noodzakelijke stappen in het transitieproces. Voor bedrijven onder de Seveso- en BRZO-regeling zijn veel ingrijpender maatregelen nodig. 

Enorme impact

Hans Huizinga, tevens lid van de landelijke Werkgroep Brandblusschuim & PFAS – Actieprogramma PFAS, kan niet genoeg benadrukken welke enorme impact deze transitie zal gaan hebben: ”De kosten zijn immens, en je moet groots denken om dit te kunnen bevatten, maar met ons stappenplan kunnen we onze klanten helder en duidelijk helpen om veilig voor mens en milieu de overstap naar fluorvrij te kunnen maken. Er zijn ondertussen écht zeer goed werkende PFAS-vrije equivalenten voor fluorhoudend schuim op de markt, die dezelfde bluscapaciteit hebben als fluorhoudende materialen. Denk hierbij aan ons Respondol, bijvoorbeeld.” 

Fluorvrij schuimconcentraat

“Respondol van Angus Fire is een hoogwaardig synthetisch fluorvrij alcoholbestendig schuimconcentraat (FF), speciaal ontwikkeld voor het blussen en beveiligen van alle soorten ontvlambare vloeistoffen en klasse A branden”, legt Huizinga uit. “Het schuim is uitermate geschikt voor hulpverleners die worden geconfronteerd met uiteenlopende risicosituaties. Dit schuim wordt gebruikt bij situaties met een verhoogd risico waar koolwaterstoffen, zoals oliën, benzine, dieselbrandstof en luchtvaart kerosine en/of polaire oplosmiddelen [dat wil zeggen als alcoholen, ketonen, esters en ethers, red.] worden opgeslagen, verwerkt of getransporteerd.”

Bedrijven assisteren

“Respondol biedt daarbij een damponderdrukkende schuimdeken op niet ontstoken koolwaterstoffen. Bovendien kan dit zeer stabiele schuim lange tijd worden opgeslagen en ook worden gebruikt als een blusmiddel bij het bestrijden van bosbranden, Klasse A-materialen zoals hout, papier en autobanden.” 

Huizinga sluit af: “Het wordt dringen geblazen om de bedrijven te assisteren met hun managementplan, maar het is tegelijkertijd de opmaat naar een fluorvrij milieu en veilige (werk)omgeving, waar iedereen bij gebaat zal zijn.” Hij begrijpt heel goed dat er een bepaalde terughoudendheid is om volledig over te gaan op fluorvrij, in geval er ernstige grootschalige incidenten zouden optreden, maar ook daarvoor is hij al bezig met een concreet voorstel, waarbij zelfs een grensoverschrijdende samenwerking voorzien is. 

Christel Schiphorst is marketingspecialist bij Kenbri Fire Fighting.

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!