Selecteer Pagina

Keller Funderingstechnieken

door | 2 okt, 2023 | Bedrijveninfo

‘Grondverbetering is efficiënter dan heien’

Als ergens gebouwd wordt, verschijnen al snel heistellingen op het bouwterrein. Niet waar Marcel Mertens met zijn team van Keller Funderingstechnieken actief is; zij gebruiken een andere methode. Mertens, bedrijfsleider bij Keller, een wereldspeler op dit gebied, legt het uit.

Tekst: Mels Dees

Jullie noemen jezelf grondverbeteraars.

“Dat zijn we inderdaad. En dat is echt significant anders dan wat de rest van Nederland en ook de buurlanden doen, die maken namelijk paalfunderingen. Zij denken in heipalen en beton. En streven naar nul millimeter zetting. En dat is anders dan wat Keller doet en zeker in de tankwereld. Wij houden ons bezig met grondverbetering. En ja, dan accepteer je een klein beetje zetting, maar het kan in heel veel gevallen een concurrerende techniek zijn, is onze ervaring. We gaan minder diep de grond in, het werk is minder omvangrijk en het is eenvoudiger. Het biedt dus heel veel voordelen. Maar het is relatief onbekend in Nederland.”

En waarom past niet iedereen dit toe?

“Het zijn gepatenteerde methodes. Dat helpt niet per se mee. En wat we in Nederland ook zien is, dat op de hogescholen en universiteiten vooral wordt gedoceerd hoe je een paalfundering moet uitrekenen. Of hoe je, bijvoorbeeld, een huis ‘op staal’ fundeert, wat neerkomt op betonstorten. Maar het gebied tussen de paalfundering en op staal bouwen, en de kansen en mogelijkheden van de technieken die in dat gebied gebruikt worden, leer je eigenlijk niet. En juist daar zijn wij actief.”

Wat is daar dan zo aantrekkelijk voor jullie en de klant?

“Voor de klant speelt vooral toch het kostenvoordeel. Met deze techniek kunnen we sneller handelen. En als we klaar zijn kan de klant of opdrachtgever ook eenvoudiger en sneller verder gaan met de bouw. Hij heeft geen veld vol staan met paalkoppen die hij aan een vloer moet vastzetten. Je zou haast kunnen zeggen dat wij het terrein opleveren zoals we het hebben gekregen. De tankbouwer, om een voorbeeld te noemen dat voor de lezers van Europoort Kringen relevant is, kan meteen verder.”

Want het is voor opslagtanks heel relevant, deze techniek.

“Het is ook voor opslagtanks relevant, maar niet alleen voor die bouwconstructies. Ook voor bijvoorbeeld vloeren van grote warehouses van distributiecentra is deze techniek heel geschikt. En ook bij de aanleg van wegen, dus in de infra, wordt het toegepast. Grondverbetering kan bij een bepaalde ondergrond zorgen voor een stabielere weg.

Het zijn funderingen die wij maken die heel erg goed zijn voor spreiding van krachten over grote oppervlaktes en bij grote uniforme belastingen. Daar is deze techniek echt heel geschikt voor. En dat wordt ook vereist bij de bouw van opslagtanks, juist vanwege die specifieke belasting.”

Zou je kunnen uitleggen waaruit die grondverbetering nu precies bestaat?

“Zeker. Wat wij doen is dat de grond wordt verstevigd, wat wij dan verbeteren noemen. Dit doen we door er beton of grind in te brengen. We maken dan kolommen van beton of grind, of een combinatie van grind en cement, dat is een variant. Die keuze is afhankelijk van de hardheid van de ondergrond en hoe hoog de belasting zal zijn. We gaan met die kolom dan niet tot de heel diep gelegen harde pleistocene grondlaag. We maken namelijk een soort van zwevende fundering. De kolommen gaan in de praktijk vijf tot 22 meter diep. Dat laatste doen we nu bij een raffinaderij in Rotterdam. Het alternatief was een grote hoeveelheid stalen heipalen geweest van 36 meter lang. Dus dat levert direct een besparing op.”

Jullie brengen dus kolommen aan in de grond, simpel gezegd.

“Ja, van grind, van grind met cement of van beton. En daarmee versterken wij de bodem. We gebruiken nog steeds de grond als hulpmiddel om de constructie te dragen. Maar bij een traditionele paalfundering gaat 100 procent van de belasting uit de constructie via de palen naar dieper gelegen grondlagen. Bij ons wordt ongeveer de helft van de belasting door die kolommen opgenomen en de andere helft rust op de grond. Die doet gewoon mee.”

Je gebruikt minder beton en cement, is de techniek daarmee duurzamer?

“Ja, absoluut. Cement heeft een enorme CO2-footprint. Als je een grindkolom maakt, dan zit daar geen cement in. Dat brengt met zich mee dat sprake is van slechts een fractie van de CO2-uitstoot. Is sprake van een grindkern in combinatie met cement, dan is de footprint iets forser maar nog steeds veel lager dan bij lange palen.”

En je hebt geen wapening nodig.

“Dat scheelt ook.”

En die kan ook niet aantasten in de loop van de tijd.

“Dat klopt ook. En je hoeft het ook niet te fabriceren met alle uitstoot van dien. Dus ja, qua duurzaamheid is het heel interessant. Dat roepen kenners van deze techniek al langer, maar nu wordt het ook opgepakt.”

Hoe vinden jullie dan toch personeel, als universiteiten en hogescholen het niet adresseren?

“Die worden door Keller zelf opgeleid. Heel specifiek. In Nederland vind je op elke bouwplaats een heistelling en die ondernemingen concurreren hevig met elkaar. Wij hebben een ander verhaal dat beslist landt bij potentiële werknemers.”

 

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!