Voor een veilige en duurzame leefomgeving

Of het nu gaat om advies, opleidingen, software of veiligheidskundige ondersteuning, Kader Group biedt opdrachtgevers uit vele branches vanuit één loket de helpende hand. Het sterk groeiende bedrijf is gespecialiseerd in kwaliteit, gezondheid, veiligheid, duurzaamheid en milieu (QHSSE). Sinds de overname van D&F Passion for Safety heeft het ook zijn intrede in de procesindustrie gedaan.

Waar op de begane grond van het hoofdkantoor in Zeist geroezemoes klinkt vanuit de trainingslokalen, is het kantoor op de eerste verdieping vanwege de Covid-19-richtlijnen zo goed als verlaten. Cco Nanko van Dijk roert op zijn werkkamer in zijn koffie. In 1994 richtte hij Kader op, samen met een compagnon. Hij deed dit omdat hij in de installatiebranche kansen zag om nieuw ingevoerde normen voor het bedrijfsleven te vertalen. Hij bleek het bij het rechte eind te hebben. In de jaren die volgden, ontwikkelde Kader zich sterk. Het specialiseerde zich in de thema’s veiligheid, milieu, kwaliteit en arbo. “In 2000 zijn wij gestart met een managementsysteem dat bedrijven helpt aan wetten en normen te voldoen”, herinnert Van Dijk zich. “Vanaf 2005 zijn wij begonnen met opleidingen. Eerst VCA-opleidingen, gevolgd door middelbare en hogere veiligheidskunde. De opleiding tot adviseur energieprestaties (EP) is ook een blijvertje gebleken. Alle drie de opleidingen bieden een license to operate.”

Veiligheid op de bouwplaats

Kees Aling, manager group sales bij Kader Group en ook aangeschoven bij het interview, vertelt dat Kader sinds een kleine tien jaar ook veiligheidskundige ondersteuning biedt. “De aanleiding hiervoor was dat een aannemer min of meer tot zijn eigen verrassing een tender van een grote zuivelfabrikant had gewonnen voor de bouw van een nieuwe fabriek. Het moest bij de bouw ook voor veiligheidskundig toezicht zorgen, waarvoor onze hulp werd ingeroepen.” Van Dijk: “Voor ons was dat een nieuwe tak van sport, die wij niet eenmalig wilden oppakken. We hielpen de aannemer met hoe het bouwproject zo veilig mogelijk kon worden opgezet.” Niet veel later deed ook een grote melkpoederfabrikant een beroep op de veiligheidskundige ondersteuning van Kader voor de bouw van een grote fabriek bij Nijmegen. Dit was een complex project omdat er zo’n honderdvijftig bedrijven bij waren betrokken. “We hebben een structuur opgezet voor het inrichten van de veiligheid van het bouwproces. Ook moesten we ervoor zorgen dat de bedrijven zich aan de veiligheidsregels houden en elkaar niet voor de voeten liepen. Op het hoogtepunt van de bouw waren er achthonderd medewerkers op de bouwplaats en zetten wij twaalf veiligheidskundigen in”, zegt Van Dijk.

Nanko van Dijk

Klanttevredenheid als basis 

Sinds 1994 heeft Kader een flinke autonome groei doorgemaakt. Zowel het aantal opdrachtgevers als het dienstenportfolio nam toe. Volgens Van Dijk was dit te danken aan enerzijds investeringszin, maar ook het leveren van kwaliteit, het nakomen van afspraken en het scheppen van duidelijkheid. “We voeren uit wat we afspreken.” Een kleine drie jaar geleden had Van Dijk een gesprek met zijn toenmalige compagnon, die te kennen gaf het bedrijf te willen verlaten. Van Dijk was dit geenszins van plan en besloot zijn ambities niet alleen vast te leggen, maar er ook actie aan te verbinden. “Ik wil zowel opdrachtgevers als medewerkers continuïteit bieden. Private equity-bedrijf Mentha Capital kon zich ook in deze gedachte vinden en werd in 2019 medeaandeelhouder. Dit biedt ons de mogelijkheid om onze groei, die eerst autonoom was, te versnellen. De afgelopen vijf jaar verdubbelde onze organisatie elke vijf jaar, nu is dat om de tweeëneenhalf jaar.” 

One stop shop

De overnames volgen elkaar de laatste jaren op, van het in proces- en machineveiligheid gespecialiseerde D&F Passion for Safety, opleider Copla en softwarebedrijf Smile tot recent de organisatie-adviesbureaus Nedcon en Certification Experts. Aling: “Er staat nu een organisatie die opdrachtgevers met one stop shopping van dienst kan zijn op het gebied van QHSSE voor bedrijven uit zo goed als alle branches in heel Nederland. Wetten en regels worden steeds sneller complexer. Zelfs wij verbazen ons over hoe vlug dat gaat. Dankzij ons one stop shopping-model maken wij het onze opdrachtgevers gemakkelijk.” Kader is in drie divisies georganiseerd: consultancy & interim, digitale (software) oplossingen en opleidingen. Momenteel krijgen de verschillende merken en bedrijven in de groep een nieuwe uitstraling. 

Veiligheidsladder en Safety Culture

Dankzij de overname van D&F Passion for Safety beschikt Kader ook over specifieke expertise op het gebied van onder meer ATEX en verdiepende risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). “Wij zien dat er steeds meer vraag is naar verdiepende RI&E rond procesveiligheid. Vaak vragen opdrachtgevers ook of we mee kunnen kijken naar het proces voor wat betreft de veiligheid, kwaliteit of compliance”, zegt Van Dijk. Hij merkt dat bedrijven die hun zaakjes op het gebied van veiligheid en arbo goed voor elkaar hebben, ook aantrekkelijker zijn voor werkzoekenden. “We zien dat het invoeren van de Veiligheidsladder door partijen als ProRail en Rijkswaterstaat tot een grotere aandacht voor de veiligheidscultuur in de marktketen heeft geleid. We merken dat ons Safety Culture-team nu ook van buiten de bouw- en infrasector veel vragen krijgt om organisaties te helpen de veiligheidscultuur te verbeteren.”

Aandacht

Van Dijk erkent dat het leiden van een bedrijf als Kader anno 2022 anders is dan in de beginjaren. “Ik ben wat verder van de uitvoering komen te staan”, zegt hij. “De groei in het aantal medewerkers is geleidelijk gegaan. We hebben nu zo’n 260 mensen in dienst.” Hij zegt er plezier in te hebben om opdrachtgevers jarenlang te bedienen. “Sinds de beginjaren is het zo dat wij nieuwe opdrachtgevers minstens vijf jaar willen behouden. Iedere opdrachtgever geven wij aandacht en bieden wij iets waarmee zij verder kunnen. Dit zodat het er veiliger, duurzamer en schoner op wordt.”

‘Inspectie SZW schaalt op’

“De Inspectie SZW is haar inspectie-intensiteit aan het verhogen”, signaleert Kees Aling van Kader. “Wij kunnen opdrachtgevers bijstaan om aan de regelgeving te voldoen, bijvoorbeeld op het gebied van het borgen van de integriteit van procesinstallaties. Wij zien dat technische beheersmaatregelen op het gebied van explosieveiligheid nog onvoldoende worden geïmplementeerd. De eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid zijn aangescherpt en voor bedrijven is het lastig, zo niet onmogelijk om de kennis op peil te houden. Wij trainen onze mensen hier intensief in, maar leiden medewerkers van onze opdrachtgevers ook op. Verder voeren wij design reviews uit en helpen wij onze opdrachtgevers te voldoen aan de regelgeving rond het gebruik van gevaarlijke stoffen.”