Selecteer Pagina

Inzet op gebiedsgerichte aanpak voor stikstof

door | 13 okt, 2022 | Archief, Duurzaamheid, Haven

Gebiedsgerichte aanpak

English translation ->

Een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof moet ervoor zorgen dat energietransitieprojecten in de Rotterdamse haven niet vastlopen. Dat meldt Deltalinqs.

De haven van Rotterdam beschikt volgens de ondernemersvereniging over ‘een relatief geringe hoeveelheid stikstofdepositieruimte’. Dat heeft tot gevolg dat energietransitieprojecten in de haven stagneren. Een gebiedsgerichte aanpak voor stikstof kan een oplossing bieden, vindt Deltalinqs. Zij heeft deze optie dit voorjaar voorgelegd aan minister Van der Wal van Natuur en Stikstof. Vervolgens is dit idee verder uitgewerkt in samenwerking met de provincie, de gemeente, het Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Landbouw, Natuur en Visserij.

Gebiedsgerichte aanpak

De grote, vaak al concrete, energietransitieprojecten in de haven dragen bij aan de landelijke doelen ten aanzien van klimaat, energiezekerheid en stikstof, stelt Deltalinqs. Door relatief weinig stikstofruimte voor deze projecten vrij te maken, ontstaat ‘een win-win voor CO2- én NOx-reductie’. Ook is er voor de verdere ontwikkeling van de Tweede Maasvlakte stikstofruimte nodig. De grote opgave is hoe dit ‘werkkapitaal’ kan worden gecreëerd en op gebiedsniveau valt in te zetten. Duidelijk is, zo laat Deltalinqs weten, dat er geen snelle uitweg is.

Zie ook: Deltalinqs vraagt perspectief van kabinet

English translation

Commitment to area-based approach for nitrogen

An area-specific approach to nitrogen should ensure that energy transition projects in the port of Rotterdam do not stagnate. This is what Deltalinqs reports.

The port of Rotterdam has ‘a relatively small amount of nitrogen deposition space’, according to the entrepreneurs’ association. As a result, energy transition projects in the port are stagnating. An area-specific approach to nitrogen could offer a solution, Deltalinqs believes. It presented this option to Minister Van der Wal of Nature and Nitrogen this spring. This idea was then further developed in cooperation with the province, municipality, the Port of Rotterdam Authority and the Ministry of Agriculture, Nature and Fisheries.

Win-win

The large, often already concrete, energy transition projects in the port contribute to the national goals regarding climate, energy security and nitrogen, says Deltalinqs. Releasing relatively little nitrogen space for these projects creates ‘a win-win for CO2 and NOx reduction’. Further development of Maasvlakte 2 will also require nitrogen space. The big question is how this ‘working capital’ can be created and deployed at area level. Clearly, Deltalinqs points out, there is no quick way out.

Nieuwsbrief

Wekelijks het laatste Rotterdamse industrienieuws direct in je inbox? Meld je dan nu aan en blijf zo op de hoogte!

Bedankt voor het aanmelden. Veel leesplezier!